Parlement

CD&V is een van de eerste fracties geweest in het parlement die zeer sterk gepleit heeft voor het invoeren van een trambus in Vlaanderen. Het is een...

Lees meer

PERSBERICHT

Lees meer

Karin ontving Somali Belgium in het Vlaams parlement voor een rondleiding. Deze vluchtelingen die niet zeker zijn om ooit te kunnen terugkeren naar...

Lees meer

Het Cultuurforum 2020 werd in 2009 gestart door cultuurminister Schauvliege om alle deelsectoren van de diverse cultuursectoren jaarlijks samen te...

Lees meer

De bescherming van persoonsgegevens en van privacy is terecht een grote bekommernis van de overheid. Een nieuwe Europese verordening, de General Data...

Lees meer

In zijn antwoord op mijn gelijkaardige vraag op 29 juni 2017 en ook tijdens de vergadering van de Mediacommissie van 28 september 2017 kondigde...

Lees meer

Bevraging bij de gemeentebesturen wees uit dat 85 procent niet tevreden is over de samenwerking met De Lijn. Dat leek me reden genoeg om de minister...

Lees meer

Sinds het begin van deze legislatuur heeft Karin minister Gatz, bevoegd voor media, maar ook vooral minister Muyters (bevoegd voor innovatie)  en...

Lees meer

De aanduiding van vier nieuwe netwerkradio’s door minister Gatz op 15 september 2017, heeft heel wat beroering veroorzaakt in de sector. Er leven...

Lees meer

Als lid van de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement mocht Karin Brouwers (CD&V) op 30 augustus 2017 een parlementaire Vokastage lopen op het...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37