Karin Brouwers - Leuven

Parlement

PERSBERICHT

Grote bezorgdheid over vervoersarmoede en het vervoer op maat bij de invoering van de basisbereikbaarheid.

Om vervoersarmoede te...

Lees meer

PERSBERICHT

Vlaams parlementslid en senator Karin Brouwers reageert niet verrast over de resultaten van de CM-studie. t De helft van de vrouwen...

Lees meer

PERSBERICHT

Vandaag stelt Frederik Delaplace, CEO van onze openbare omroep, het langverwachte VRT jaarverslag voor in het Vlaams parlement. Eerder...

Lees meer

In België is er gewoon geen menopauzebeleid. Ik ben tot die constatatie gekomen na een Britse documentaire die vorig jaar op Canvas is uitgezonden en...

Lees meer

Voorzitter, de commotie na de uitspraak in het proces-Sanda Dia waarbij de namen van de veroordeelden niet werden vrijgegeven. De kwaliteitsmedia...

Lees meer

Na een lange periode van onderhandelen bereikten de VRT en Streamz, in uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord eindelijk een overeenkomst voor een...

Lees meer

Bij het doornemen van de lijst van de gesubsidieerde projecten ‘Polsslag Brussel’ valt de diversiteit van de thema’s op. Er zijn vanuit de...

Lees meer

PERSBERICHT

Vlaams parlementslid en senator Karin Brouwers reageert niet verrast op het onderzoek waaruit blijkt dat de helft van de vrouwen hinder...

Lees meer

In ‘the never ending story’ van het radiodossier is weer een nieuwe aflevering verschenen. Studio 100 staakt zijn procedure voor de Raad van State...

Lees meer

Volgens het Vlaams regeerakkoord was het de bedoeling om tegen 2025 enkel nog emissievrij openbaar vervoer aan te bieden in de steden, en in 2035...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37