Karin Brouwers - Leuven

Parlement

Deze legislatuur werd het decreet van de minimale dienstverlening bij De Lijn gestemd. Daarbij wordt een stuk continuïteit van de dienstverlening van...

Lees meer

PERSBERICHT

Als het van cd&v afhangt, moet mobiliteitsminister Peeters de invoering van het Flexplusvervoer, als onderdeel van het vervoer op maat,...

Lees meer

Vandaag keurde de Senaat unaniem mijn voorstel van resolutie voor de uitstippeling van een menopauzebeleid in ons land goed.

Hierbij mijn tussenkomst...

Lees meer

De busstations zijn eigenlijk nog volgens een oud concept opgebouwd, met parallelle perrons – vaak veel te smalle perrons. De organisatie van de...

Lees meer

In deze resolutie betuigt het Vlaams Parlement haar medeleven aan de vrouw, kinderen, familie en vrienden  van Aleksej Navalny en dringt ze aan op een...

Lees meer

Het niet kunnen onderscheiden van wat echt en wat onwaar is, is natuurlijk één van de grootste gevaren voor onze democratie en voor de stabiliteit van...

Lees meer

De voorbije jaren hebben we een aantal keren kritische vragen gesteld over het project Digitaal Podium van Cultuurconnect. Cultuurconnect heeft op een...

Lees meer

Speech namens de EVP-fractie voor de Parlementaire vergadering van de Raad van Europa op 25 januari 2024 in het debat over de veiligheid van...

Lees meer

Cd&v is voor basisbereikbaarheid, cd&v staat nog steeds achter een openbaarvervoersaanbod dat efficiënt, vraaggestuurd en in overleg met het lokale...

Lees meer

De parlementen van de lidstaten hebben via diverse verdragen op een aantal beleidsdomeinen hun soevereiniteit aan de Europese Unie overgedragen, maar...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Spreeuwenstraat 17, 3010 Kessel-Lo - karin.brouwers@telenet.be - T 0485 88 43 49