Karin Brouwers - Leuven

Parlement

Het aantal coronabesmettingen is de laatste maand weer fors gestegen. Het Overlegcomité van 17 november had al bijkomende maatregelen genomen tegen...

Lees meer

Het versmallen van de A12 in Brussel kan niet zonder overleg met Vlaanderen. Meer files creëren voor Vlaamse pendelaars zonder alternatieven, kan niet...

Lees meer

PERSBERICHT

Informatieverslag doet meer dan 50 aanbevelingen om desinformatie tegen te gaan

De plenaire vergadering van de Senaat heeft vandaag het...

Lees meer

Het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), beschouwt milieuvervuiling door chemicaliën en plastic als een van de drie planetaire crises. De...

Lees meer

De COVID-19-crisis heeft ons aangetoond dat gaming enorm populair is en een steeds groter onderdeel vormt van de mediaconsumptie van kinderen,...

Lees meer

In september 2020 lanceerde Cultuurconnect het ‘e-lendingplatform’ cloudLibrary. Ondanks aandringen is er echter nog altijd geen zicht heeft op de...

Lees meer

Deze zomer lanceerde Cultuurconnect de mededingingsprocedure met onderhandeling: ‘Opdracht voor diensten voor de uitbouw en de implementatie van een...

Lees meer

Bij Ambrassade, die de belangen van het jeugdwerk in Vlaanderen behartigt. bestaat toch wel een bezorgdheid over het voortbestaan van het project...

Lees meer

Recent vond er een succesvolle Trefdag plaats in Brussel, waarbij de Vlaamse organisaties in Brussel die ondersteund worden via het Brusselbeleid,...

Lees meer

Oorspronkelijk zou de invoering van de basisbereikbaarheid ingaan op 1 januari 2021, maar de invoering werd oorspronkelijk uitgesteld tot 1 januari...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37