Karin Brouwers - Leuven

Parlement

De taxshelter voor de audiovisuele sector en onlangs de podiumkunsten is een belangrijke fiscale steunmaatregel om Vlaamse producties mogelijk te...

Lees meer

In het kader van de voorbereiding van de relance van de cultuursector werd eind vorig jaar een Taskforce Cultuur opgericht, met twee werkgroepen: een...

Lees meer

Midden april, heeft de nieuwe directeur-generaal van De Lijn, Ann Schoubs, haar nieuwe plan van aanpak voor vervoersmaatschappij De Lijn, haar ‘Visie...

Lees meer

De Raad van State vernietigde het ministerieel besluit van 5 april 2019 met betrekking tot de vergunning van de netwerkradio BG Consulting-Stadsradio...

Lees meer

De implementatie van de basisbereikbaarheid, voorzien vanaf 1 januari 2022, wordt uitgesteld. De basisbereikbaarheid vertrekt vanuit een vraaggestuurd...

Lees meer

Het relanceplan Vlaamse Veerkracht moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona. Ook voor de relance van de...

Lees meer

PERSMEDEDELING

Het kunstendecreet regelt subsidies en ondersteuning voor professionele kunsten in Vlaanderen. Het vernieuwde kunstendecreet, dat de...

Lees meer

In het kader van de omschakeling naar basisbereikbaarheid is het heel belangrijk  dat de  mobiliteitscentrale de vervoersaanvragen van de reizigers...

Lees meer

We hadden met zijn allen zo gehoopt op een meer normale paasvakantie, vooral  voor onze kinderen en jongeren. We hadden zo gehoopt dat die...

Lees meer

Het Overlegcomité heeft op vrijdag 19 maart extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus op de trein tegen te gaan. Concreet...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37