Karin Brouwers - Leuven

Parlement

PERSBERICHT

De CD&V-parlementsleden die in de Commissie Mobiliteit zetelen, lanceerden eind januari ‘File-idee’. Met dit initiatief deden ze een...

Lees meer

CD&V pleit voor 460 miljoen euro per jaar extra voor het openbaar vervoer. Voor Vlaams-Brabant betekent dit concreet de uitrol van het Brabantnet. ...

Lees meer

PERSBERICHT

Wie het openbaar vervoer neemt, is vaak langer onderweg dan met de auto. Dat kopten alle media de afgelopen dagen. CD&V wil daar...

Lees meer

Sinds 17 december past de autokeuring plots strengere regels toe voor krasjes en barsten in voorruiten en zijruiten. Op zich is dat geen probleem want...

Lees meer

PERSBERICHT

Recent lieten Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers (CD&V) en Leuvens gemeenteraadslid Johan Geleyns (CD&V), hun ongenoegen...

Lees meer

Ik wil hier gerust al een tipje van de sluier lichten over wat het CD&V-programma zal bevatten. Nadat die omslag naar meer vraaggestuurd openbaar...

Lees meer

Op donderdag 25 oktober 2018 sprak de Raad van State een arrest uit waardoor het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende bepaling...

Lees meer

Op het Autosalon in Brussel werd de officiële aftrap gegeven voor de Europese Elektronische Communicatie Code (EECC). Deze code houdt in dat alle...

Lees meer

De CD&V-parlementsleden die in de Commissie Mobiliteit zetelen, lanceren vandaag ‘Fileidee’. Met dit initiatief doen ze een oproep aan de burgers om...

Lees meer

De Lijn kan als overheidsbedrijf een voorbeeldfunctie vervullen door de aankoop van groenere bussen. Ze kocht 867 bussen tijdens deze legislatuur,...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37