Parlement

Als lid van de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement mocht Karin Brouwers (CD&V) op 30 augustus 2017 een parlementaire Vokastage lopen op het...

Lees meer

PERSBERICHT

De fietsroute tussen Leuven en Brussel wordt alsmaar populairder. Daarom investeert de provincie Vlaams-Brabant samen met de gemeenten...

Lees meer

Op 27 juni organiseerde minister Gatz samen met minister van innovatie Philippe Muyters ‘Gamedia’, een bijeenkomst van 100 bedrijfsleiders en...

Lees meer

De huidige samenwerkingsregeling werd eind 2016 verlengd door het decreet van 23 december 2016. Met deze aanpassing, die in werking trad op 1 januari...

Lees meer

Op 27 juni 2017 bracht de minister van cultuur de langverwachte communicatie over de beleidskeuze in het kader van de overdracht van de bevoegdheden...

Lees meer

Na de wereldwijde dieselgate dachten we  dat we het gehad hadden. Maar nu is er een Europees roetfilterschandaal. En het is echt een schandaal op...

Lees meer

Op 16 maart ll. had Karin ook al vragen gesteld over de digitalisering van het radiolandschap, en toen antwoordde de minister dat er voor de zomer wel...

Lees meer

De stakingsaanzegging van De Lijn valt op een zeer slecht moment. Er is de vakantie-uittocht, het begin van de solden en er zijn ook de festivals. Bij...

Lees meer

De Europese mediaministers hebben op 23 mei hun standpunt bepaald voor de aanstaande onderhandelingen met het Europees Parlement over de herziening...

Lees meer

PERSBERICHT

Een jaar nadat de Senaat het informatieverslag over een beter gecoördineerd openbaar vervoer goedkeurde, peilde CD&V-Senator en Vlaams...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37