Karin Brouwers - Leuven

Parlement

PERSBERICHT

De digitalisering van onze samenleving gaat razendsnel maar de kennis om daar op een ‘wijze’ manier mee om te gaan volgt niet altijd. In...

Lees meer

In het regeerakkoord werd afgesproken dat de digitalisering van de cultuursector een aandachtspunt blijft en ook in uw beleidsnota hebt u daar een en...

Lees meer

De laffe aanslag op de bekende Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries heeft ons allemaal diep geschokt. Jammer genoeg is het niet de eerste...

Lees meer

PERSBERICHT  

De City Pass die werd ingevoerd voor Antwerpen en Gent en reizigers moet motiveren om verschillende openbaar vervoermiddelen te...

Lees meer

OPINIEARTIKEL

De recente ontwikkelingen in Oost-Europa en Turkije tonen aan dat de strijd voor vrouwenrechten geen lineair proces van vooruitgang is....

Lees meer

Vorig jaar in de zomer diende CD&V in het Vlaams Parlement een conceptnota in over het openbaar vervoer tijdens pandemieën en de uitlopers ervan. Een...

Lees meer

PERSBERICHT

De Lijn zal ook na corona blijven inzetten op telewerk, zo blijkt uit het antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Karin Brouwers...

Lees meer

Eind 2020 werd beslist dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een overlegstructuur zou opzetten om met de andere gewesten de dialoog aan te gaan...

Lees meer

Bij interne problemen binnen De Lijn moet er in de eerste plaats naar elkaar geluisterd worden en moet er rond de tafel gezeten worden om tot een...

Lees meer

De Universiteit Gent en de Artevelde Hogeschool bevroegen 179 Vlaamse influencers. De bevraging peilt naar de kennis van de influencers over de...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37