Parlement

Opinieartikel

Lees meer

Een van de projecten die een belangrijke rol spelen in de mobiliteit in en om Brussel, is natuurlijk het Reyerscomplex en de toegang hiertoe via de...

Lees meer

Tussenkomst Vlaams Parlement

Lees meer

Vorig jaar rond deze tijd kondigde minister van mobiliteit Weyts een plan aan om de snelwegparkings beter te gaan uitrusten, beter te gaan beveiligen,...

Lees meer

Op 31 december 2017 zijn de oude zendvergunningen voor radiozenders vervallen en vanaf 1 januari is het nieuwe veelbesproken radiofrequentieplan met...

Lees meer

Op 1 januari trad eindelijk het nieuwe radiofrequentieplan in werking, nadat u nog op 1 december de laatste erkenningen hebt gegeven aan een aantal...

Lees meer

In de “Te Gast-rubriek” van Kerk &Leven verdedigde ik het standpunt dat de VRT autonoom de keuze moet kunnen blijven maken om erediensten uit te...

Lees meer

Vandaag stemde de plenaire vergadering van de Senaat de resolutie inzake microplastics goed. Meer bepaald roept deze resolutie de verschillende...

Lees meer

CD&V is een van de eerste fracties geweest in het parlement die zeer sterk gepleit heeft voor het invoeren van een trambus in Vlaanderen. Het is een...

Lees meer

PERSBERICHT

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37