Karin Brouwers - Leuven

Karin

Karin Brouwers

Privé:
Spreeuwenstraat 17
3010 Kessel-Lo

Werk:
Leuvenseweg 86
1011 Brussel

Geboren op 27/07/1964 te Leuven. 
Getrouwd met Luc en mama van de drieling Laurien, Astrid en Elke.

Juriste van opleiding, maar heeft ook veel bijgeleerd in de scoutsleiding.

Sinds 1989 zetelend in de Leuvense gemeenteraad en schepen van 2001 tot 2009 met als bevoegdheden Jeugd en Ruimtelijke Ordening.

Sinds 2009 lid van het Vlaams Parlement en van hieruit afgevaardigd door CD&V als deelstaatsenator sinds 2014.

Lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
- Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
- Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
- Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
- Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Lid van volgende commissies in Senaat:
- Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
- Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie 

Lid van volgende commissies in Leuven:
- Ruimtelijke ordening en monumentenzorg (voorzitter)
- Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking
- Economie, wonen, werk en onderwijs
- Sociale zaken, studentenzaken, senioren en OCMW-aangelegenheden
- Feestelijkheden, toerisme, burgerzaken en jeugd
- Veiligheidsbeleid
- Ondervoorzitter AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven)

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37