Karin Brouwers - Leuven

Karin

Karin Brouwers

Privé:
Spreeuwenstraat 17
3010 Kessel-Lo

Werk:
Leuvenseweg 86
1011 Brussel

Geboren op 27/07/1964 te Leuven. 
Getrouwd met Luc en mama van de drieling Laurien, Astrid en Elke.

- Juriste van opleiding
- Europees Recht, Université de Strasbourg
- Heeft ook veel bijgeleerd in de scoutsleiding.

Sinds 1989 zetelend in de Leuvense gemeenteraad en schepen van 2001 tot 2009 met als bevoegdheden Jeugd en Ruimtelijke Ordening.

Sinds 2009 lid van het Vlaams Parlement en van hieruit afgevaardigd door CD&V als deelstaatsenator sinds 2014.

Lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
- Tweede ondervoorzitter Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
- Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
- Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
- Commissie voor Brussel, de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Lid van volgende commissies in Senaat:
- Commissie voor de Transversale Aangelegenheden

Federale mandaten:
- (Co)voorzitter Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
- Plaatsvervangend lid Parlementaire Vergadering Raad van Europa

Lid van volgende commissies in Leuven:
- Cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren
- Mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie
- Veiligheid, communicatie en algemene coördinatie
- Openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37