Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Actualiteitsdebat over de actuele situatie bij De Lijn

Cd&v is voor basisbereikbaarheid, cd&v staat nog steeds achter een openbaarvervoersaanbod dat efficiënt, vraaggestuurd en in overleg met het lokale bestuur tot stand is gekomen. Kortom, een systeem dat lege bussen vermijdt, van onderuit is opgebouwd en de reizigers centraal stelt. De uitdagingen zijn groot, het openbaar vervoer moet er immers zijn voor iedereen, niet alleen om vervoersarmoede te vermijden, maar ook om de modal shift in te zetten. De doelstelling van basisbereikbaarheid is immers ook altijd geweest om het reizigersaantal te laten toenemen.

Maar een goed concept is pas geslaagd als het zich in de praktijk ook bewijst. Hierover willen we blijven waken voor alle reizigers, en zeker voor de grote groep kwetsbare mensen zonder een alternatief. We willen snel weten wie we moeten helpen, maar ook welke reizigers – en die horen we nu niet – erop vooruitgaan. We willen dus een evaluatie.

Lees en bekijk hier mijn tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37