Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

de bereikbaarheid van scholen bij spontane stakingen openbaar vervoer

Deze legislatuur werd het decreet van de minimale dienstverlening bij De Lijn gestemd. Daarbij wordt een stuk continuïteit van de dienstverlening van De Lijn gegarandeerd voor de reizigers en dat functioneert goed. Maar natuurlijk zijn er ook onvoorziene omstandigheden, zoals spontane stakingen. Hierbij zijn er dan steeds schoolkinderen niet op school of terug thuis geraken.

Het is interessant dat in de nieuwe bestekken vanaf juli 2025 voor de exploitanten ook die minimale dienstverlening of de continuïteit van de dienstverlening opgenomen zal worden zoals die nu bestaat bij De Lijn via de cao.

Lees en bekijk hier mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37