Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Het openbaar vervoer moet er zijn voor élke Vlaming

PERSBERICHT

Als het van cd&v afhangt, moet mobiliteitsminister Peeters de invoering van het Flexplusvervoer, als onderdeel van het vervoer op maat, uitstellen. Volgens Vlaams parlementslid Karin Brouwers (cd&v) zijn er vandaag geen garanties voor minder mobiele gebruikers van het openbaar vervoer. Brouwers pleit voor een verlenging van het huidige aanbod van dit specifieke vervoer op maat voor de meest kwetsbaren tot de rest van de hervorming van het openbaar vervoer op punt staat. “De vele problemen die zich de laatste maanden stelden bij de invoering de basisbereikbaarheid in het openbaar vervoer moeten eerst aangepakt worden”, stelt het parlementslid.

Al sinds er gesproken wordt over de grote hervorming van ons openbaar vervoernetwerk, de basisbereikbaarheid, vraagt cd&v garanties en meer middelen voor het vervoer op maat. Het vervoer op maat is het aanbod dat inspeelt op specifieke mobiliteitsvragen van personen die geen toegang hebben tot het reguliere openbaar vervoer omdat ze bijvoorbeeld minder mobiel zijn, afgelegen wonen of op onpopulaire tijdstippen wensen te reizen. Het kan gaan over Flexbusjes, deelauto’s, deelfietsen… die reizigers naar het nieuwe kernnet of aanvullend net van De Lijn moeten brengen. Ook het Flexplusvervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking die geen gebruik kunnen maken van De Lijn valt onder het vervoer op maat.  

Kritiek Rekenhof in lijn met standpunt cd&v   

“Het vervoer op maat is essentieel om blinde vlekken op het platteland en vervoersarmoede te vermijden. Dat hebben we altijd benadrukt en het Rekenhof stelt dit nu ook.”, zegt Vlaams parlementslid Karin Brouwers (cd&v). Brouwers benadrukt dat zij achter het principe van ‘basisbereikbaarheid’ staat, waarbij het openbaar vervoer in Vlaanderen switcht van een aanbodgestuurd naar een vraaggestuurd model. Maar het parlementslid is net als het Rekenhof regelmatig kritisch geweest voor de manier waarop het tot op heden is uitgerold. “De hervorming van ons openbaar vervoersnetwerk had al heel wat voeten in de aarde en werd de voorbije jaren verschillende keren uitgesteld. Sinds januari werd de grootste aanpassing doorgevoerd en dat verliep niet zonder slag of stoot. Zeker in landelijk Vlaanderen, voor scholieren en ouderen zonder alternatief, zijn er nog steeds blinde vlekken die we moeten detecteren en oplossen”, zegt Brouwers.

 “Zich kunnen verplaatsen is immers een onmisbaar onderdeel van het participeren aan een leefgemeenschap, een zinvolle dagbesteding kunnen hebben of kunnen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod”, zegt Brouwers. “Net daarom vraagt cd&v om het huidige vervoer op maat op punt te stellen tot er garanties zijn voor álle Vlamingen, en tot we alle blinde vlekken eruit hebben gekregen.” In het beheerscontract met De Lijn staat duidelijk opgenomen dat ‘het kernnet en het aanvullend net slechts kunnen uitgerold worden als het vervoer op maat op punt staat’ Ook het Rekenhof stelt ‘dat de uitrol van het vervoer op maat een noodzakelijke voorwaarde is voor de volledige uitrol van het kernnet en het aanvullend net, aangezien anders blinde vlekken kunnen ontstaan, die kunnen leiden tot vervoersarmoede. Verschillende onderdelen van het vervoer op maat zijn evenwel nog niet uitgewerkt zoals deelsystemen, flexplusvervoer, en werknemersvervoer).’

Flexplusvervoer

Over dat Flexplusvervoer stelt cd&v-parlementslid Brouwers dat de huidige aanbieders van aangepast vervoer moeten kunnen verder werken tot het nieuwe openbaar vervoersysteem op punt staat. “Ondertussen kan wel verder gewerkt worden aan een degelijke voorbereiding en uitwerking van het Flexplusvervoer.”, zegt Brouwers. “Zo moet er nog bepaald worden wie gebruik zal kunnen maken van dit vervoer, er moet nog een aanbesteding uitgeschreven worden én er dient ook nog bekeken te worden hoe de bestaande provinciale Mobiliteitscentrales voor Aangepast Vervoer (MAV) kunnen worden ingekanteld in de Vlaamse Hoppincentrale.” Volgens Karin Brouwers is de datum van 1 januari 2025 niet meer realistisch. Zij vraagt aan minister Peeters om de bestaande Diensten voor Aangepast Vervoer zekerheid te geven door de werking van de DAV’s te verlengen. “We mogen de kwetsbare gebruikers van dit aangepast vervoer zoals rolstoelgebruikers niet in de steek laten. Wij willen garanties”, besluit Brouwers.

 

 

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37