Karin Brouwers - Leuven

Leuven

Met het nieuwe verkeerscirculatieplan wil het stadsbestuur de stad bereikbaar houden en aangename en leefbare straten en pleinen voor de bewoners...

Lees meer

PERSBERICHT

Ons land staat gekend als de filekampioen. Het aantal filekilometers blijft groeien. Niet enkel incidenten zorgen voor grotere problemen,...

Lees meer

PERSBERICHT

Vandaag diende minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts het indicatief meerjareninvesteringsprogramma van AWV (Agentschap Wegen...

Lees meer

De Vlaamse Regering stelde het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Strategisch Gebied rond Brussel definitief vast. Dit gebeurde na een...

Lees meer

De Vaartkom blijft volop veranderen. De oude verkeersaders zijn verlegd naar het nieuwe Engels Plein, waardoor de Noordoever autoluw werd en het plein...

Lees meer

De stad Leuven heeft na een positieve evaluatie beslist om in de zomer van 2016 het overkoepelend evenement ‘Het Groot Verlof’ verder uit te bouwen.  ...

Lees meer

Het Brugbergpad, het fietspad tussen de Eénmeilaan en de Diestsesteenweg/ Vuurkruisenlaan in Leuven onderging de voorbije maanden een metamorfose....

Lees meer

De populariteit van Leuven zet de prijzen van de woningmarkt onder druk. De stad Leuven en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven...

Lees meer

Leuven is een smeltkroes met bewoners uit alle hoeken van de wereld. Hier leven niet minder dan 151 verschillende nationaliteiten samen. De Bib Leuven...

Lees meer

De Lijn en stad Leuven investeren in een betere bereikbaarheid met de bus voor bezoekers

Lees meer

Mijn agenda in Leuven

Ik ben lid van volgende commissies in Leuven:
Ruimtelijke ordening en monumentenzorg (voorzitter)
- Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking
- Economie, wonen, werk en onderwijs
- Sociale zaken, studentenzaken, senioren en OCMW-aangelegenheden
- Feestelijkheden, toerisme, burgerzaken en jeugd
Veiligheidsbeleid

- Ondervoorzitter AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven)

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn functie als gemeenteraadslid te Leuven contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37