Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Spitsstrook E314 Wilsele > Holsbeek gepland in 2017

PERSBERICHT

Ons land staat gekend als de filekampioen. Het aantal filekilometers blijft groeien. Niet enkel incidenten zorgen voor grotere problemen, ook het aantal structurele files neemt toe. 

Op 10 februari stelde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) haar wegenwerkencampagne voor 2016 voor. Concreet wordt er dit jaar op 28 plaatsen gewerkt op de autosnelwegen in Vlaanderen. 

Tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van deze namiddag vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers (CD&V) aan minister Weyts bevoegd voor mobiliteit of van deze wegwerkzaamheden zal gebruik worden gemaakt om extra spitsstroken aan te leggen. 

Nergens wordt er blijkbaar gebruik gemaakt van deze werken om extra spitsstroken aan te leggen op bepaalde snelwegen. Een spitsstrook is over het algemeen de pechstrook die op drukke momenten kan worden opengesteld voor het verkeer. Ze zorgt voor een hogere wegcapaciteit en verbetert daarmee de verkeersdoorstroming op de snelweg. 

In Vlaanderen zijn er momenteel drie spitsstroken in gebruik: op de E313 Antwerpen > Hasselt (van Antwerpen-Oost tot Ranst), op de E40 Brussel > Luik (van Sterrebeek tot Bertem) en op de E19 Antwerpen > Breda (van Antwerpen-Noord tot St. Job-in’t-Goor). 

Heel concreet wilde Karin Brouwers weten wanneer de beloofde spitsstrook op de E314 van Wilsele tot Holsbeek zal worden uitgevoerd. De minister kondigde aan dat de uitvoering van de spitsstrook op de planning staat voor 2017. Karin Brouwers pleitte er nog voor om de spitsstrook dan meteen door te trekken tot Aarschot. 

Verder onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer in het kader van de quickwins 39 filegevoelige locaties in Vlaanderen op de haalbaarheid voor bijkomende spitsstroken.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37