Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Project Uplace stuit op ‘njet’ van CD&V Leuven

De Vlaamse Regering stelde het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Strategisch Gebied rond Brussel definitief vast. Dit gebeurde na een openbaar onderzoek dat zes maanden duurde. Door dit GRUP zou het vastgoedproject Uplace in Machelen er nu toch kunnen komen, mits garanties inzake openbaar vervoer en een verlaging van het aantal winkels en kantoren, en behoudens een eventuele toets van de Raad van State. Projecten als Uplace zijn uitlopers van een beleid dat in het verleden werd gevoerd, maar staan intussen haaks op onze ambitie om lokale winkelkernen te activeren. CD&V Leuven is daarom tegen dit project en zal zich blijven verzetten.

Het standpunt van de Leuvense  christendemocraten is duidelijk: “De komst van Uplace heeft een nefast effect op bestaande kleinhandelszaken in omliggende steden. Met een beoogd aantal bezoekers van 8 miljoen shoppers per jaar gaat dit winkelcomplex de leefbaarheid van deze handelskernen bedreigen, waardoor leegstand en verloedering vrij spel krijgen. Ook het mobiliteitsvraagstuk in de directe omgeving van het project vormt een stevig issue. Dit project is niet alleen dramatisch voor het verkeer op de Brusselse Ring. Het betekent ook dat belangrijke wegenwerken en investeringen voor mobiliteit en verkeersveiligheid in andere delen van Vlaams-Brabant door dit project worden uitgesteld en op de lange baan geschoven. De komst van Uplace betekent een ramp voor de mobiliteit in heel de provincie Vlaams-Brabant.”

Uplace werd 10 jaar geleden opgestart. Intussen besliste Vlaanderen vooral in te zetten op het versterken van haar plaatselijke winkelkernen. De Vlaamse Regering investeerde de voorbije jaren dan ook fors in handelskernversterking. Verleden en toekomst doorkruisen elkaar in dit dossier.

“Projecten zoals gevelrenovatiepremies en trajecten van commerciële inspiratie werden ingezet voor  de uitbouw van sterke en aantrekkelijke kleinhandel in handelscentra. Daarmee gaf de Vlaamse Regering het signaal dat handelszaken in het centrum van de stad thuishoren. Een florerende handel in het stadscentrum en de boodschappencentra zorgt voor dynamiek en draagt bij tot het sterke imago van een stad. Met de goedkeuring van Uplace geeft de Vlaamse regering nu een averechts signaal. Daarmee worden haar vroegere engagementen tegenover kleinhandel voor schut gezet. Ook voor stadsbesturen die via hun centrummanagers het systeem van handelskernversterking promoten, is dit een kaakslag”, stelt de Leuvense CD&V.

Ook al worden in het nieuwe GRUP het aantal winkels en kantoren met een derde verminderd,  Uplace vormt een ernstige bedreiging voor de kleinhandel in naburige steden. Zij dreigen hun bruisende karakter te verliezen en af te glijden naar het charisma van een plat watertje. Het standpunt van de Leuvense CD&V is dan ook duidelijk: “Uplace is overbodig.” 

“De beweringen die NVA-kopstuk Geert Bourgeois vanmorgen in het Radio 1-programma ‘De Ochtend’ stelde, houden geen steek. Zo zou Uplace 3000 nieuwe jobs creëren. Bourgeois vergeet er wel bij te zeggen dat die arbeidsplaatsen ten koste zullen gaan van tewerkstelling in Leuven, Mechelen en Vilvoorde. En wat de rechtlijnigheid van de Vlaamse Regering in dit dossier betreft, kunnen we ook kort zijn: moet betwijfelbare rechtszekerheid ten koste gaan van leefbare steden, stijgende mobiliteitsdruk en milieuproblematiek? Nu, volgens ons moet de Vlaamse Regering er vandaag voor zorgen dat ondernemers die onze handelskernen levendig en leefbaar maken, ondersteund worden. Zij mogen niet het slachtoffer worden van megalomane shoppingcentra. Wij zullen ons dus met hand en tand blijven verzetten tegen de komst van Uplace. De Leuvense CD&V-schepenen zullen morgen tijdens de wekelijkse collegezitting het voorstel lanceren om de voorbereidingen van een gerechtelijke procedure op te starten tegen de beslissing van de Vlaamse Regering, zodra deze definitief is", klinkt het strijdvaardig.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37