Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Bereikbaarheid binnenstad met nieuwe circulatieplan = geen vuiltje aan de lucht!

PERSBERICHT

Bij de invoering van het circulatieplan wil de Leuvense CD&V-fractie shuttlebussen invoeren, die de randparkings van de stad verbinden met de binnenstad. De P+B formule (Parkeren + Bus) waar je voor enkele euro’s de wagen parkeert op een Leuvense randparking, en een shuttlebus jou en je gezin gratis naar het centrum brengt, is een fantastische oplossing voor wie met de auto naar onze stad komt. CD&V legde daarom zelf een shuttlebus in vanaf P+B randparking 'Wetenschapspark Arenberg'.

Met deze actie beklemtonen wij dat de P+B formule werkt. Het toont aan hoe eenvoudig bereikbaar de binnenstad blijft na de invoering van het circulatieplan. Voor CD&V blijven auto's welkom in de binnenstad op de centrumparkings en Shop&Go-parkeerplaatsen, maar de randparkings zijn met het P+B tarief een voordelig en zorgeloos alternatief.  Je moet niet staan aanschuiven aan een betaalparking in het centrum en je wint heel wat tijd. Bovendien moeten de shuttles geen rekening houden met de lussen. 

De gewonnen tijd is ‘quality time’ die je met je gezin kan spenderen op een zomers terrasje bijvoorbeeld. Na het shoppen stap je gewoon terug op de shuttlebus en die brengt jou terug naar de auto. Zeg nu zelf, een bezoek aan Leuven is nog nooit zo makkelijk geweest. 


Circulatieplan
 

De Leuvense CD&V-fractie is als coalitiepartner voorstander van het circulatieplan. De invoering ervan biedt veel voordelen. Het kadert in het engagement van de stad om tegen 2030 klimaatneutraal te worden en garandeert de leefbaarheid van gezinnen die in de binnenstad wonen. Tegelijkertijd verhoogt het de attractiviteit voor bezoekers en wordt de bereikbaarheid van het centrum veilig gesteld door ruimte te creëren voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

Het doel is om multimodale bereikbaarheid van de binnenstad te bekomen en dit voor zowel mensen die er wonen, werken, als voor shoppers. Auto’s blijven welkom in de Leuvense binnenstad, maar anders kan ook. 

Doorgaande verkeersbewegingen (shortcuts) doorheen de binnenstad, die heel wat zoek- en sluipverkeer met zich meebrengen, worden uitgesloten met het circulatieplan. Hierdoor kan de Ring ten volle haar verdeelfunctie opnemen. De evolutie naar een autoluwe middeleeuwse kern en een lussensysteem tot aan de Ring, gaat gepaard met 4 verkeersregimes: een voetgangersgebied, een autoluw gebied, woonstraten en primaire ontsluitingslussen.   

Ondanks dat, wil CD&V absolute garantie dat het autoluwe gedeelte, niet ten koste gaat van de bereikbaarheid van handel en horeca. Het is dan ook nodig om verder blijven na te denken over nieuwe opportuniteiten en flankerende maatregelen, die kunnen bijdragen tot maximale bereikbaarheid van de autoluwe binnenstad.


Flankerende maatregelen

Een vereiste voor CD&V bij de invoering van dit circulatieplan zijn een aantal doordachte flankerende maatregelen. Daarbij willen we verder werken op hetgeen reeds bestaat, waardoor geen extra investeringen nodig zijn.

Zo wil CD&V extra inzetten op het openbaar vervoer naar Leuven en shuttlebusjes inzetten van en naar de P+B randparkings op vrijdag en zaterdag. Inmiddels is er al aan UZ Gasthuisberg  randparking ‘Teken’. Hier betaal je nu al op zaterdag 3 euro parkeertarief voor een hele dag parkeren en stap jij en je gezelschap gratis op een bus van De Lijn richting centrum. Maar het kan volgens ons nog efficiënter. 

Zoals het inzetten van de randparking ‘Wetenschapspark Arenberg’ langs de Koning Boudewijnlaan (invalsweg naar E314) als P+B, waar je dan kan overstappen op een autobus van De Lijn.  Onze partij wil het bezoekers en shoppers die met de auto naar Leuven komen, nog makkelijker maken en hen een shuttleservice aanbieden die hen op vertoon van het parkeerticket met het hele gezin gratis en zorgeloos naar het centrum voert, heen en terug. CD&V pleit voor een frequent tijdschema van de shuttles en stelt een interval van 15 minuten voorop.

Goede signalisatie langs de invalswegen zal ervoor zorgen dat dit een succes wordt. In eerste instantie denken we voor deze shuttleservice aan een samenwerking met De Lijn, die daarvoor kleinere bussen kan inschakelen. Daarom zal de CD&V-fractie het college van burgemeester en schepenen oproepen om de formule van P+B shuttles verder uit te werken. 

Daarnaast willen we de mogelijkheid onderzoeken om nog andere P+B randparkings op Leuvens grondgebied te creëren, vanwaar eveneens deze shuttles opereren. Bovendien pleit CD&V ervoor om de verschillende personeelsparkings van onder meer de KU Leuven die in de binnenstad gelegen zijn, in het weekend open te stellen als semi-publieke parkings. Ook wil de Leuvense fractie voldoende Shop&Go-plaatsen garanderen in de binnenstad, waar mensen kort hun auto kunnen parkeren (30 minuten) om doelgericht een snelle aankoop te doen.  

Het circulatieplan zal niet alleen de belevingswaarde van de publieke ruimte vergroten, er is ook een effect op de gezondheid van stadsbewoners en bezoekers, net omdat het circulatieplan de CO2-uitstoot drastisch gaat reduceren. Op die manier worden gezinnen aangemoedigd om in de binnenstad te gaan wonen en dat kan CD&V als gezinspartij alleen maar stimuleren. 

Tevens betekent het plan ook een aanzet om verder te werken aan het Leuven van morgen.  Wij zijn ervan overtuigd dat we als samenleving moeten inzetten op leefbaarheid van bewoners en handelaars. Daarbij zijn duurzame oplossingen cruciaal. We denken daarbij aan het inzetten op nieuwe verkeerstechnologie (intelligente camera’s), een nieuw op te richten mobiliteitscel die een nieuw ultramodern verkeersgeleidingsysteem zal beheren, het creëren van fietssnelwegen, geïntegreerde fietsstallingen in de binnenstad, busbanen en zelfs een tram.
 

Evaluatie

De Leuvense CD&V vindt het wel belangrijk om het circulatieplan na een jaar te evalueren en bij te sturen indien dat nodig blijkt. Dit kan gebeuren via een nulmeting voorafgaandelijk aan de invoering van de nieuwe verkeerscirculatie  en nieuwe metingen na implementatie van de verschillende fases.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37