Karin Brouwers - Leuven

Leuven

“Na dertig jaar in de gemeenteraad ben ik eerder een realpolitica dan iemand die heel wilde dromen koestert. Toch heb ik er wel eentje, zij het op...

Lees meer

Een van de projecten die een belangrijke rol spelen in de mobiliteit in en om Brussel, is natuurlijk het Reyerscomplex en de toegang hiertoe via de...

Lees meer

Rondom volgt sedert altijd al het leven in uw gemeente of stad. Op 14 oktober 2018 bepalen de gemeenteraadsverkiezingen dat leven in de komende jaren....

Lees meer

PERSBERICHT

 

Onder het motto ‘Vollenbak voor Leuven’ trokken mandatarissen en leden van CD&V Leuven afgelopen zomer de boer op met een bakfiets vol...

Lees meer

PERSBERICHT

De fietsroute tussen Leuven en Brussel wordt alsmaar populairder. Daarom investeert de provincie Vlaams-Brabant samen met de gemeenten...

Lees meer

De stakingsaanzegging van De Lijn valt op een zeer slecht moment. Er is de vakantie-uittocht, het begin van de solden en er zijn ook de festivals. Bij...

Lees meer

Met Leuven Boert organiseert de stad Leuven voor het eerst een info- en verkoopmarkt met ruim dertig projecten die in de regio actief zijn in de...

Lees meer

Verdien je te veel voor een sociale koopwoning, maar zijn de prijzen op de vrije markt voor jou te hoog? Onder bepaalde voorwaarden kom je in...

Lees meer

PERSBERICHT

Een jaar nadat de Senaat het informatieverslag over een beter gecoördineerd openbaar vervoer goedkeurde, peilde CD&V-Senator en Vlaams...

Lees meer

Dit jaar vroeg Vrouw & Maatschappij met de Zij Blij-dag aandacht voor de combinatie van zorg, arbeid en gezin bij alleenstaande ouders. Want een...

Lees meer

Mijn agenda in Leuven

Ik ben lid van volgende commissies in Leuven:
Ruimtelijke ordening en monumentenzorg (voorzitter)
- Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking
- Economie, wonen, werk en onderwijs
- Sociale zaken, studentenzaken, senioren en OCMW-aangelegenheden
- Feestelijkheden, toerisme, burgerzaken en jeugd
Veiligheidsbeleid

- Ondervoorzitter AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven)

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn functie als gemeenteraadslid te Leuven contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37