Karin Brouwers - Leuven

Leuven

Op een vraag van Vlaams parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V) over de plannen met betrekking tot de Leuvense Ring,...

Lees meer

PERSBERICHT

Nog dit jaar ‘vierkant groen’ op de Tiensepoort

Op een vraag van Vlaams parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V)...

Lees meer

Het succesvolle WK wielrennen in Vlaanderen ligt al enkele maanden achter ons. We kijken er met heel veel plezier op terug. Het was een fantastische...

Lees meer

OPINIEARTIKEL

Vlaams parlementsleden Karin Brouwers en Katrien Schryvers (CD&V) uiten in een opiniestuk hun ongerustheid over het vervoer van mensen...

Lees meer

PERSBERICHT

In antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V) heeft Vlaams minister van Cultuur Jan...

Lees meer

Bij Ambrassade, die de belangen van het jeugdwerk in Vlaanderen behartigt. bestaat toch wel een bezorgdheid over het voortbestaan van het project...

Lees meer

Oorspronkelijk zou de invoering van de basisbereikbaarheid ingaan op 1 januari 2021, maar de invoering werd oorspronkelijk uitgesteld tot 1 januari...

Lees meer

Eind mei kwam de stadstol voor het laatst ter sprake in deze commissie. We waren toen in blijde verwachting van twee adviezen. Het eerste advies, dat...

Lees meer

De implementatie van de basisbereikbaarheid, voorzien vanaf 1 januari 2022, wordt uitgesteld. De basisbereikbaarheid vertrekt vanuit een vraaggestuurd...

Lees meer

Op 18 december 2020 heeft het Overlegcomité vergaderd over de intentie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om een stadstol of kilometerheffing in...

Lees meer

Mijn agenda in Leuven

Ik ben lid van volgende commissies in Leuven:
Ruimtelijke ordening en monumentenzorg (voorzitter)
- Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking
- Economie, wonen, werk en onderwijs
- Sociale zaken, studentenzaken, senioren en OCMW-aangelegenheden
- Feestelijkheden, toerisme, burgerzaken en jeugd
Veiligheidsbeleid

- Ondervoorzitter AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven)

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn functie als gemeenteraadslid te Leuven contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37