Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

heraanleg Vuntcomplex wordt komende jaren afgewerkt

PERSBERICHT

 

Reeds vele jaren wil de stad Leuven i.s.m. met de KU Leuven en de NMBS op het spoorwegplateau  een wetenschapspark bouwen, ruimte bieden aan spin-offbedrijven en een ruime pendelparking aanleggen. Om dit alles te kunnen realiseren is een vlotte en veilige verbinding met de E314 via het Vuntcomplex een cruciale voorwaarde. De  handtekening van Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) maakte het vandaag officieel: de Vlaamse regering investeert zo’n 30 miljoen euro in de aanleg van het Vuntcomplex. Dat maakt de verbinding tussen de E314 en de stad Leuven.

In antwoord op een vraag van Karin Brouwers (Vlaams volksvertegenwoordiger en Leuvens gemeenteraadslid, CD&V) laat minister Peeters weten dat er toch geen tijdelijke ontsluitingsweg zal komen (zoals beslist door de vorige minister van mobiliteit Ben Weyts) en dat ze prioritair zal inzetten op de realisatie van een definitieve en rechtstreekse ontsluiting met de E314. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal in 2022 een studiebureau aanstellen om de bestaande ontwerpplannen voor deze knoop verder uit te werken tot volwaardige uitvoeringsplannen en voorziet hiervoor een bedrag 1.800.000 euro.

Een beetje geschiedenis

Al in april 2001 werd voor de ontsluiting van Leuven Noord een raamovereenkomst gesloten tussen de stad Leuven, het Vlaams Gewest, De Lijn, NMBS en De Vlaamse Waterweg. Vele infrastructuurwerken werden in de loop der jaren gerealiseerd zoals de herstructurering van de Aarschotsesteenweg en de nieuwe Schuiteniersbrug met de gekoppelde afschaffing van afrit 19 op de E314. Voor de ontsluiting van een enclave aan de Wilselsesteenweg werd een tunnel gegraven onder de E314.

Karin Brouwers: “De kers op de taart van dit grote project wordt een degelijke ontsluiting van het toekomstige wetenschapspark en de pendelparking. Het is goed dat de minister afstapt van een dure tijdelijke weg met een problematische verkeersafwikkeling tot gevolg in de omgeving van het druk bewoonde Kesseldal en Wilsele. De keuze voor een definitieve, rechtstreekse ontsluiting van op de E314 is zonder meer toekomstgericht. Na meer dan 20 jaar komen er eindelijk concrete plannen voor de volledige realisatie van het Vuntcomplex.”

In bijlage mijn schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.

 

 

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37