Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Vlaamse subsidies voor panklaar ‘Podiumkunstengebouw Leuven’

PERSBERICHT

In antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V) heeft Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon vandaag in het  Vlaams Parlement toegezegd dat de Vlaamse overheid enkele voorbereidende studies voor de Podiumkunstensite zal subsidiëren. Aanleiding voor deze vraag was de beslissing van de Vlaamse regering op  14 januari jl. om in uitvoering van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht  investeringssubsidies toe te kennen in het kader van de projectoproep ‘Grote Culturele Infrastructuur’. Twee projecten in Mechelen en één in Gent krijgen in totaal voor 7 mio euro subsidies. Het project van het  ‘Podiumkunstengebouw Leuven’ kreeg  een zeer positief advies van departement CJM maar werd niet ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.  In antwoord op de vragen hierover van Karin Brouwers verduidelijkte  de minister van cultuur dat het gevraagde subsidiebedrag (43.500.000 euro) te groot was om binnen het voorziene budget (nl. 7 mio euro) mee te nemen.  Dit grote en belangrijke bouwproject moet volgens de minister dan ook opnieuw worden bekeken bij de volgende regeringsonderhandelingen in 2024 en dan worden ingeschreven in het regeerakkoord. In overleg met de stad Leuven, zal Vlaanderen in tussentijd wel mee betalen aan de voorbereidende  studieopdrachten zodat het dossier ‘panklaar’ is tegen de volgende regeerperiode.

Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers (CD&V):  ‘Het is goed dat de Vlaamse overheid dit ambitieuze project heel positief heeft beoordeeld. De realisatie van het podiumkunstengebouw Leuven zal onmogelijk gerealiseerd kunnen worden zonder financiële steun vanuit Vlaanderen. Hopelijk zal deze vertraging op een definitieve beslissing over de toekenning van de gevraagde Vlaamse middelen de bouw ervan niet te lang achteruitzetten. Leuven heeft zich kandidaat gesteld als culturele hoofdstad van Europa in 2030. Het is noodzakelijk dat het podiumkunstengebouw tegen dan haar rol als culturele woonkamer van Leuven en haar ruimere bovenlokale cultuurwerking zal kunnen opnemen.’

Lees en bekijk hier mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister,  de aanleiding tot het persbericht.

 

 

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37