Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

mobiliteitsplan voor Kessel-Lo

Het langverwachte mobiliteitsplan voor Kessel-Lo is eindelijk uitgewerkt. Mijn grootste bekommernis hierbij was het verhogen van de verkeersveiligheid voor de actieve weggebruikers. Daarnaast moest er een goed evenwicht worden gegarandeerd tussen het weren van sluipverkeer en de bereikbaarheid voor de bewoners. Gelukkig beantwoordt het plan hieraan.

Alle info over het mobiliteitsplan vindt u hier.

Hieronder tevens het persbericht van CD&V Leuven over dit mobiliteitsplan.

PERSBERICHT CD&V Leuven

Mobiliteitsplan Kessel-Lo: CD&V zet bereikbaarheid en veiligheid voorop

CD&V Leuven is tevreden met het gevonden evenwicht tussen hogere verkeersveiligheid, leefbaarheid en voldoende bereikbaarheid in het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo. Twee kernprincipes bleven belangrijk voor de partij, die daar ook steevast op hamerde: voor mensen die minder mobiel zijn, moet het mogelijk zijn om zich makkelijk te kunnen verplaatsen – ook met een personenwagen – en het plan moet het sluipverkeer uit de woonwijken weren en een grotere veiligheid in het verkeer bieden. In het plan zitten dan ook voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en wagengebruikers.

“Dat mensen niet meer voor alles de wagen gebruiken is aan te moedigen, maar de auto blijft welkom in de straten van Kessel-Lo. Een oudere die slecht te been is, wie zijn wagen nodig heeft voor het werk, kinderen naar de opvang of sportclub wil brengen,…moet die keuze kunnen blijven maken. zegt partijvoorzitter Thijs Craane. Dat treedt Katrien Vermijlen, ondervoorzitter van de christendemocratische partij en inwoner van Kessel-Lo, bij: “Als er auto’s zijn die geweerd moeten worden, dan zijn het niet die van de buurtbewoners, maar die van het sluipverkeer. De ingrepen die dat tegengaan, verhogen de verkeersveiligheid en verbeteren de leefkwaliteit in de woonbuurten. Dat is de prioritaire doelstelling van dit mobiliteitsplan.

De Leuvense CD&V’ers stellen vast dat de invoering van de zone 30 op zich al een sterk positief effect heeft :het sluipverkeer uit de woonwijken is sinds de invoering van de zone 30 gedaald en heeft een positief effect op de mobiliteit en veiligheid. Ingrepen die dit verduidelijken in het straatbeeld zoals boomvakken, bloembakken en snelheidsremmende kussens, bij het binnenrijden van de zone 30, zijn noodzakelijk.

“Dat het veiligheid voor de verkeersdeelnemers verhoogt moet het uitgangspunt zijn. Nieuwe maatregelen zijn altijd even wennen, maar we moeten naar de winst op lange termijn kijken. De baan is een plaats waar we allemaal rekening moeten houden met elkaar en het is enkel drukker en diverser op de baan geworden. Iedereen heeft plaats nodig en iedereen moet aandachtig zijn”, stelt ondervoorzitter, Katrien Vermijlen. “Daarbij kunnen we helpen met bijkomende fietsverbindingen en fietssuggestiestroken om de fietsers een duidelijke plek te geven op belangrijke fietsassen, zeker op schoolroutes waar gescheiden fietspaden niet mogelijk zijn.”

Na een jaar wil de partij wel een evaluatie van de genomen keuzes en kijken we de participatie van dit plan met de Kesselaars tegemoet. Net zoals CD&V hiervoor ook al pleitte om de inwoners van in het begin te betrekken. Niemand is beter aangewezen om over de buurt te praten dan de buurt zelf. Natuurlijk vullen we deze input ook aan met de data en de adviezen van deskundigen. Zo komen we tot gedragen oplossingen in het algemeen belang, besluit Thijs Craane.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37