Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Nog dit jaar ‘vierkant groen’ op de Tiensepoort

Op een vraag van Vlaams parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V) over de plannen met betrekking tot de Leuvense Ring, antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters dat de stad Leuven en het Agentschap Wegen en Verkeer sinds een jaar in overleg zijn over de vormgeving van de volledige Ring rond Leuven in de toekomst. Momenteel wordt er vooral nagedacht over de verdere aanpak hiervan. In 2019 werd er reeds een microsimulatie opgemaakt voor de volledige Leuvense Ring (R23). Op dit moment zijn er bij AWV nog geen concrete budgetten voorzien voor bijkomend studiewerk over het ganse traject. Enkel voor de herinrichting van de Tervuursevest worden studieopdrachten gelanceerd.


Nieuw is dat het ‘vierkant groen’ op de Tiensepoort eindelijk wordt ingevoerd in de tweede helft van dit jaar.

Vierkant groen betekent dat alle gemotoriseerd verkeer tegelijkertijd rood krijgt en fietsers en voetgangers aan alle kanten groen, wat de verkeersveiligheid voor de actieve weggebruikers aanzienlijk zou verhogen. Onder andere de levensgevaarlijke dodehoekongevallen kunnen zo worden vermeden.

Vlaams parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V) stelde reeds meer dan tien jaar geleden parlementaire vragen om op de Naamsepoort het vierkant groen te testen. Toen bleek een wijziging nodig van de wegcode, eerst door federale wetgeving en nadien nog door een besluit van de Vlaamse Regering. Dat laatste werd pas een jaar geleden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De Vlaamse overheid deed inmiddels wel het nodige studiewerk om te bepalen welke kruispunten in aanmerking komen voor vierkant groen. De Naamsepoort bleek uiteindelijk niet te voldoen aan de criteria wegens een te grote verliestijd voor het gemotoriseerd verkeer. Op die plek werden dan andere aanpassingen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. De Tiensepoort bleek wel te beantwoorden aan de criteria voor de invoering van vierkant groen en wordt nu eindelijk aangepakt.

“Soms moet je in de politiek geduld hebben, maar de aanhouder wint. Voor de veiligheid van de vele fietsers en voetgangers op dit drukke kruispunt tussen Leuven, Heverlee en Kessel-Lo is dit een belangrijke stap vooruit.”  besluit Karin Brouwers. 


Bijlage: vraag en antwoord nr. 686 – Herinrichting Ring Leuven – Studies

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37