Karin Brouwers - Leuven

Parlement

PERSBERICHT

Het vernieuwde Logiesdecreet wil toeristen vooral kwaliteitsvolle logies garanderen. Het wil daarom de toeristische logiesondernemer...

Lees meer

PERSBERICHT

Radio is een flexibel medium, dat zichzelf sinds zijn ontstaan steeds opnieuw heeft uitgevonden. Maar het medialandschap evolueert snel....

Lees meer

Een belangrijk dossier voor de haven van Antwerpen is de spoorwegontsluiting via de IJzeren Rijn. Momenteel wordt hierover een haalbaarheidsstudie...

Lees meer

PERSBERICHT

Als Leuven volgend jaar, zoals verwacht, officieel de kaap van de 100.000 inwoners neemt, krijgt het 6,7 miljoen euro extra uit het...

Lees meer

Het Reyersplan van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gaat al een zestal jaar mee en het is een mooi stedenbouwkundig plan om de hele omgeving van...

Lees meer

PERSBERICHT

Het Brussels Gewest plant een beperking van het aantal rijstroken op de E40 vanuit Leuven van zes naar vier. Morgen ondervraagt Vlaams...

Lees meer

PERSBERICHT

Vandaag herhaalde het buurtcomité van Wilsele Dorp, 3012WD haar vraag naar betere geluidswering aan de E314.

Als antwoord op de vraag van...

Lees meer

PERSBERICHT

Lees meer

Op 27 oktober was Karin te gast op de Minder Mobielen Centrale Leuven (MMC). Als lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams...

Lees meer

In september 2016 is er een offerte uitgeschreven voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor consultancy in functie van de opmaak en de...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37