Karin Brouwers - Leuven

Parlement

De private radio bestaat ondertussen al 35 jaar maar de evolutie in het radiolandschap is niet geweest zoals  voorzien of gewenst. De komende twee...

Lees meer

Volgens het regeerakkoord moest deze benchmark de publieke opdracht van de VRT in het gewijzigde medialandschap evalueren alvorens een nieuwe...

Lees meer

Vrije tribune in de krant De Standaard

Omdat een levensbeschouwelijke overtuiging wezenlijk deel uitmaakt van de identiteit van mensen en hen...

Lees meer

Het huidige logiesdecreet dateert van 2008. Maar sinds dan is de logiessector enorm veranderd. Er zijn heel wat nieuwe logiesconcepten die hun plekje...

Lees meer

De minister van media Sven Gatz streeft vanaf januari 2016 naar de integratie van de verschillende levensbeschouwelijke strekkingen in de algemene...

Lees meer

In België zijn er momenteel 53 fietspunten, waarvan 41 aan Vlaamse kant. Die fietspunten hebben de bedoeling het gebruik van de fiets in combinatie...

Lees meer

Er is al veel inkt gevloeid met betrekking tot het toekomstige radiolandschap, maar concrete beslissingen blijven uit en dat betekent dat het huidige...

Lees meer

In het Vlaamse regeerakkoord staat dat via cofinanciering en in overleg met de lokale besturen, de vervoersmaatschappij De Lijn zal bouwen aan een...

Lees meer

Persbericht 

Begin deze week lekte de nota uit met denkpistes om van de VRT een nog moderner en efficiënter mediabedrijf te maken binnen de beschikbare...

Lees meer

Het huidige logiesdecreet dateert van 2008. Maar sinds dan is de logiessector enorm veranderd. Er zijn heel wat nieuwe logiesconcepten die hun plekje...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37