Karin Brouwers - Leuven

Parlement

Begin juli 2022 kondigde de directeur van het Museum van Hedendaagse Kunst (M HKA) trots aan dat het museum meer dan 40 kunstwerken uit de collectie...

Lees meer

De Vlaamse overheid investeert heel wat in grote culturele infrastructuur. Zo vraagt de stad Leuven voor het project van het nieuwe...

Lees meer

OPINIESTUK

'77 procent van de Belgische vrouwen geeft aan dat hun levenskwaliteit achteruit is gegaan sinds de menopauze. Hoe komt het toch dat hier...

Lees meer

Nadat we vorige week in het Vlaams Parlement al unaniem een resolutie goedkeurden over de protesten in Iran, keurde de Senaat eveneens unaniem een...

Lees meer

Ongeveer een maand geleden was er voor het eerst sinds de pandemie weer een echte editie van International Broadcasting Convention (IBC) in Amsterdam....

Lees meer

In volle komkommertijd verraste de minister met een persbericht op 11 augustus 2022 waarin een versnelde en gefaseerde opstart van de uitrol van de...

Lees meer

Vandaag keurde het Vlaams Parlement unaniem het voorstel van resolutie goed over de Mahsa (Jina) Aminiprotesten. Karin is hiervan mede-indiener omdat...

Lees meer

Als cd&v-fractie pleiten we er al jaren voor om de lokale radiozenders niet te vergeten in het digitaliseringstraject. Zeker als er op termijn een...

Lees meer

De sociaal-toeristische organisaties zijn bijzonder belangrijk in het kader van het beleid Iedereen Verdient Vakantie. We hebben daarover het decreet...

Lees meer

Tussenkomst in plenaire zitting Senaat bij voorstel van resolutie seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten.

Geachte voorzitster,

Beste...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37