Karin Brouwers - Leuven

Parlement

In antwoord op een van mijn eerdere vragen in deze commissie over de naleving van het Mediadecreet raadde de minister klagers aan om hun klachten over...

Lees meer

De stuurgroep Digital Radio Vlaanderen opgericht met de betrokken mediabedrijven, netwerkoperatoren en de overheid heeft de opdracht de uitrol van en...

Lees meer

De roep naar kwaliteitsvol, groener openbaar vervoer wordt alleen maar sterker. Vlaanderen is hiervoor bezig met de omslag naar basisbereikbaarheid en...

Lees meer

Op 13 juni kondigde minister voor media Sven Gatz plots aan dat  hij een Vlaams Journalistiek Fonds wil oprichten. Met het fonds wil hij de Vlaamse...

Lees meer

Het toerismebeleid is natuurlijk gestoeld op de sterktes van Vlaanderen. Dit werd heel mooi geformuleerd in beleidsnota Toerisme van minister Weyts:...

Lees meer

Minister Weyts, als we die artikelenreeks in De Standaard mogen geloven, lijkt het wel alsof De Lijn in een diepe malaise verkeert. Een aantal zaken...

Lees meer

Onlangs kondigde SBS Media Belgium trots aan dat ze de Vlaamse Audiovisuele Regie (Var) gekozen heeft als commerciële regie voor NRJ Vlaanderen, hun...

Lees meer

Minister, het Mobiliteitsdecreet stelt dat ons mobiliteitsbeleid gericht moet zijn op een duurzame mobiliteitsontwikkeling waarbij de mobiliteit wordt...

Lees meer

Minister Weyts legt de laatste hand legt aan de uitwerking van het concept basisbereikbaarheid. Dat model van basisbereikbaarheid is bedoeld om het...

Lees meer

Op maandag 28 mei 2018 startte de nieuwe fase in de renovatie van het Reyerscomplex. Die zorgde voor ongeziene hinder in de hele omgeving, met...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37