Karin Brouwers - Leuven

Parlement

Op 18 december 2020 heeft het Overlegcomité vergaderd over de intentie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om een stadstol of kilometerheffing in...

Lees meer

PERSBERICHT (belga)

Eén op de zes voertuigen wordt te laat aangeboden bij de keuring en rijdt dus minstens een tijdje zonder geldig keuringsattest...

Lees meer

In de visienota Kunsten stond een heel interessant punt: “Ik wil verder bekijken of (een deel van) de Dynamische Ruimte op lange termijn gebaat zou...

Lees meer

VLAPO vraagt om gratis te mogen beschikken over het muzikaal archief van de VRT, zodat het erfgoed van de Vlaamse populaire muziekprogramma’s, zoals...

Lees meer

OPINIESTUK

Belgen hebben in 2020 een recordbedrag van 23 miljard euro gespaard. Hoe kunnen we een deel van dit slapend kapitaal activeren om de...

Lees meer

PERSBERICHT

Digitale radio zit in de lift. Steeds meer Vlamingen hebben de weg gevonden naar digitale radio en steeds meer mensen luisteren radio via...

Lees meer

Dat virussen muteren weten we onderhand.  De bezorgdheid was er ook wel  dat er misschien een zware derde golf van de pandemie zou kunnen komen door...

Lees meer

Ondertussen weten we jammer genoeg allemaal dat het virus zich niet laat vastpinnen of vastprikken op een datum, maar dat is nu net voor de...

Lees meer

Vanaf 2022 gaat de Mobiliteitscentrale instaan voor de regiefunctie voor het vervoer op maat. Reizigers zullen hun multimodale trip kunnen plannen,...

Lees meer

Het klonk alsof de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de kilometerheffing in 2022 wilde invoeren. Plots verklaarde de voorzitter van de PS echter dat...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37