Karin Brouwers - Leuven

Parlement

Het Vlaams regeerakkoord is heel duidelijk. Daarin staat dat we vanaf 2025 onze stadskernen op een emissievrije manier met openbaar vervoer moeten...

Lees meer

Het aanbod aan vakantieverblijven via online platformen zoals Booking.com en Airbnb is op vijf jaar tijd verdubbeld. We weten dat er door steden...

Lees meer

Als Vlaams minister bevoegd voor Brussel besliste Benjamin Dalle om de cursussen NT2 kosteloos te maken voor de Brusselaars. Kennis van het Nederlands...

Lees meer

Het dubben of nasynchroniseren van anderstalige televisieprogramma’s of films kennen we allemaal, maar dus ook bij streamingplatforms. Hierbij wordt...

Lees meer

Het is duidelijk dat cd&v de doelstelling van koolstofarme mobiliteit omarmt. Dat De Lijn daar wat ons betreft aan moet meewerken, is ook duidelijk....

Lees meer

Vlaams mediaminister Benjamin Dalle heeft een interessant werkbezoek gebracht aan San Francisco en omgeving. Hij heeft  daar enkele belangrijke...

Lees meer

Geregeld zijn journaalankers en andere journalisten van de VRT aan de slag als presentator op evenementen, studiedagen, conferenties, debatten,...

Lees meer

De Vlaamse Regering heeft nu eindelijk een oplossing klaar voor een vlotter en veiliger verkeer op deze ring. En wat is de reactie van de Brusselse...

Lees meer

In 2022 vroegen VRT-journalisten in totaal 122 keer de toelating om bij te klussen. Het gaat om journalisten die naast hun job aan de slaggaan als...

Lees meer

Mijn vraag gaat over het verhogen van de schermaanwezigheid van mensen met een beperking. In de huidige beheersovereenkomst engageert de openbare...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37