Karin Brouwers - Leuven

Parlement

Beste mensen

Vooreerst wens ik u allen een gezellige Kerst en een gezond en gelukkig 2024!

Maar ik heb ook nog nieuws te melden.

Op 9 juni zal ik...

Lees meer

De aanleiding voor deze vraag is het vonnis waarin een rechter De Lijn heeft veroordeeld wegens een verboden onderscheid op basis van handicap, wat...

Lees meer

PERSBERICHT

Cd&v wil meer respect voor voetgangers: “Elk voetpad biljartvlak tegen 2030.”

De voetganger lijkt hoe langer hoe meer de vergeten...

Lees meer

PERSBERICHT

Momenteel ervaren zowel de lokale besturen, bestuurders van bedrijfswagens, als leasingmaatschappijen veel administratieve rompslomp bij...

Lees meer

Het is de tijd van de memoranda en de directeur-generaal van De Lijn, mevrouw Schoubs, heeft in het weekend via een heel scherp interview het...

Lees meer

De  uitzending van de erediensten door de VRT zijn een maatschappelijke dienstverlening aan zieke mensen en ouderen die niet meer in de kerk raken....

Lees meer

Op 29 september verdween netwerkradio NRJ Vlaanderen van de FM-band en werd vervangen door Nostalgie+, de zusterzender van Play Nostalgie. In juli...

Lees meer

Een heel belangrijk project van deze legislatuur is het zogenoemde crossmediaal meetsysteem. Daardoor kan in kaart gebracht worden hoe mediagebruikers...

Lees meer

Op 24 augustus 2023 kwamen we te weten dat De Lijn vanaf 1 september 2023 haar dienstverlening zal moeten aanpassen vanwege het personeelstekort. De...

Lees meer

Op 6 juli 2023 was er een gedachtewisseling, een voortgangsrapportage, over basisbereikbaarheid. In dat kader was er ook sprake van de OV-toets...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37