Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Gemeentelijke boetes voortaan rechtstreeks naar bestuurder leasingwagen

PERSBERICHT

Momenteel ervaren zowel de lokale besturen, bestuurders van bedrijfswagens, als leasingmaatschappijen veel administratieve rompslomp bij het verwerken van parkeerboetes. Hoewel bestuurders van een bedrijfswagen nu al rechtstreeks de boetes voor federale verkeersovertredingen ontvangen, worden de parkeerboetes die door gemeenten worden geïnd nog steeds eerst naar de leasingmaatschappijen verzonden. Deze zijn namelijk de houders van de nummerplaat en moeten de boetes daarna doorrekenen aan de bestuurders, wat leidt tot een complex en tijdrovend proces.

Het Vlaams Parlement zal komende woensdag stemmen over een nieuw voorstel van decreet dat deze procedure aanzienlijk vereenvoudigt voor het innen van parkeerboetes. Met het voorstel, ingediend door Vlaams Parlementslid Karin Brouwers samen met mede-indieners Rita Moors, Marino Keulen, Paul Van Miert, Martine Fournier en Bert Maertens, wil cd&v dat de parkeerboetes meteen ten laste kunnen worden gelegd van de 'gebruikelijke bestuurder' van het voertuig. Dit zal de verantwoordelijkheid voor de boete direct bij de bestuurder leggen, waarmee de werkwijze gelijkaardig zal zijn aan de bestaande federale regelgeving voor verkeersovertredingen.

Op deze manier zal de administratieve last voor bestuurders en leasingmaatschappijen drastisch verminderen. Ook biedt het voorstel de mogelijkheid voor een uitbreiding van de toegang tot persoonsgegevens in de Kruispuntbank, wat betreft het uitreiken en beheer van parkeerkaarten en -vergunningen. Hierdoor kunnen de gemeenten efficiënter de nodige gegevens opvragen.

Karin Brouwers benadrukt het belang van deze aanpassing: "Door het direct adresseren van de gebruikelijke bestuurder, wordt het inningsproces vereenvoudigen en dus ook versneld. Burgers zijn vaak gefrustreerd over de administratieve rompslomp die ze ervaren als ze in contact komen met de overheid. Met deze aanpassing grijpen we in op die regelneverij. Dit verhoogt de efficiëntie van de inning en vermindert de administratieve lasten voor zowel bestuurders als leasingmaatschappijen."

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37