Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

het netwerkradiopakket 1

Op 29 september verdween netwerkradio NRJ Vlaanderen van de FM-band en werd vervangen door Nostalgie+, de zusterzender van Play Nostalgie. In juli jongstleden werd NRJ op de vingers getikt door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) omdat de programmatie sinds april quasi volledig was opgeschort. NRJ kreeg van de VRM de opdracht om voor 30 september met een oplossing te komen. Op 29 september wisselen ze NRJ dus in voor Nostalgie+. Dat roept natuurlijk een aantal vragen op.

Lees en bekijk hier mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37