Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

het nieuwe crossmediale meetsysteem voor mediagebruik

Een heel belangrijk project van deze legislatuur is het zogenoemde crossmediaal meetsysteem. Daardoor kan in kaart gebracht worden hoe mediagebruikers doorheen de dag verschillende mediaplatformen – dus crossmediaal, door elkaar – en mediamerken gebruiken om zodoende een totaalbeeld te krijgen van het mediagebruik. Ik wilde weten van minister Benjamin Dalle, bevoegd voor media, wat nu de volgende stap is in de uitrol van het project, nu de Europese Commissie eindelijk haar goedkeuring heeft gegeven?

Lees en bekijk hier mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37