Karin Brouwers - Leuven

Leuven

Vrijdag 20 november is het de Dag van de Ondernemer. Op die dag vraagt UNIZO extra aandacht voor de ondernemer. In een informele setting vertellen...

Lees meer

Dat de coronacrisis de toeristische sector heel hard heeft getroffen, hoeft geen betoog. Van bij het begin van de coronacrisis heeft de minister...

Lees meer

De coronacrisis heeft de toeristische sector heel hard. De logiessector nam daarin nog een specifieke plaats in, want in tegenstelling tot veel andere...

Lees meer

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wil in overleg met de andere gewesten komen tot eenzelfde systeem van slimme kilometerheffing voor...

Lees meer

Naarmate de start van het schooljaar naderde, weerklonken meer en meer bezorgde stemmen over de mogelijk grote drukte op de bussen, niet enkel van...

Lees meer

De bussen van De Lijn zitten te vol sinds de start van het schooljaar. Na klachten van heel wat ouders klagen nu ook de vakbonden dit probleem aan....

Lees meer

PERSBERICHT

CD&V wil duidelijkheid over extra schoolbussen:
“Schakel eventueel autocarbedrijven in”

Vlaamse leerlingen mogen op 1 september weer...

Lees meer

De coronacrisis heeft een enorme impact op de Vlaamse economie en arbeidsmarkt. Tal van sectoren zijn zwaar getroffen zo ook de luchthaven van...

Lees meer

Persmededeling

Tijdens de gemeenteraad van 29 juni wordt het Leuvense coronaplan voorgesteld. “Voor CD&V Leuven zijn bewegen en webshoppen,...

Lees meer

PERSBERICHT

De cultuursector is bijzonder zwaar getroffen door de coronacrisis.  Als eerste de deuren moeten sluiten en nog steeds geen perspectief...

Lees meer

Mijn agenda in Leuven

Ik ben lid van volgende commissies in Leuven:
Ruimtelijke ordening en monumentenzorg (voorzitter)
- Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking
- Economie, wonen, werk en onderwijs
- Sociale zaken, studentenzaken, senioren en OCMW-aangelegenheden
- Feestelijkheden, toerisme, burgerzaken en jeugd
Veiligheidsbeleid

- Ondervoorzitter AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven)

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn functie als gemeenteraadslid te Leuven contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37