Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

de ondersteuning van de logiessector in het licht van de coronacrisis

Dat de coronacrisis de toeristische sector heel hard heeft getroffen, hoeft geen betoog. Van bij het begin van de coronacrisis heeft de minister steeds benadrukt dat ze zou evalueren of de toeristische sector nog aanvullende ondersteuning nodig had boven op de reguliere economische steunmaatregelen van zowel de Vlaamse als federale overheid.
Net voor de zomer lanceerde de Vlaamse overheid het coronanoodfonds. Voor de toeristische sector was er 22,5 miljoen euro bestemd voor de non-profitsector, zoals erkende jeugdverblijven en het sociaal toerisme, met andere woorden, vooral voor het toepassingsgebied van het decreet Toerisme voor Allen.
Er komt bovendien een aanpassing van het Logiesdecreet. Bij de evaluatie en bijsturing zal waarschijnlijk ook rekening moeten worden gehouden met de gevolgen van de coronacrisis voor de logiessector.
Voldoende stof voor een aantal vragen.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37