Karin Brouwers - Leuven

Parlement

Er wordt veel erfgoed bewaard in depotruimtes, die vaak niet of slechts beperkt toegankelijk zijn en weinig zichtbaar zijn voor het publiek. Het gaat...

Lees meer

Bij het begin van de pandemie in 2020 schreef cd&v een conceptnota over het openbaar vervoer tijdens pandemieën en de uitlopers ervan. We hadden...

Lees meer

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek van IDEA Consult in opdracht van het departement over de ‘Voorbereiding inventarisatie cultuur-en...

Lees meer

PERSBERICHT

Reeds meer dan 5 jaar geleden pleitte Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers (cd&v) voor een performant crossmediaal...

Lees meer

PERSBERICHT

Met de stijgende populariteit van de elektrische step of e-steps neemt ook het aantal ongevallen toe. In de provincie Vlaams-Brabant...

Lees meer

Naar aanleiding van de International Fact-Checking Day op 2 april maakte de VRT de resultaten bekend van een studie waarin ze online bij ruim...

Lees meer

Brussel Mobiliteit en de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB hebben samen een aanvraag ingediend bij de NMBS om onder de sporen van het...

Lees meer

PERSBERICHT

Vlaams parlementslid Karin Brouwers pleitte vandaag in de Commissie Financiën voor een vrijstelling op de belasting op inverkeerstelling...

Lees meer

PERSBERICHT

Vandaag raakte het nieuws bekend dat het Flexplusvervoer, of het huidige plan voor het vervoer van mensen met een beperking binnen het...

Lees meer

Op 9 februari 2022 keurde het Vlaams parlement ons voorstel van decreet goed, zodat het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) voortaan ook een beleid voor...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37