Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Veroordeling van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China

Op 12 juni 2020 keurde de Senaat de resolutie goed die de aanhoudende praktijk van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China, vooral bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren, veroordeelt. Lees hier mijn tussenkomst tijdens de plenaire zitting.

Karin Brouwers (CD&V):
Namens de CD&V fractie wil ik collega Van Goidsenhoven, de indiener van dit initiatief, bedanken om deze mensonwaardige praktijk, die tegen alle mogelijke mensenrechtenverdragen ingaat, aan de kaak te stellen.

Hoewel China officieel maatregelen tegen de verwijdering van organen zonder toestemming van de betrokkene genomen had, blijft volgens mensenrechtenorganisaties deze praktijk een aanhoudend probleem. Het is hier al afdoende geschetst. In China gebeurt het voornamelijk bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren.

Dit is echt onaanvaardbaar. Het afstaan van een of meer organen is een gebaar dat getuigt van ultieme solidariteit tussen mensen, maar het moet ook onbaatzuchtig en gratis zijn en met de goedkeuring van de betrokkenen. Het verschijnsel orgaanroof, waarbij organen worden verhandeld die onvrijwillig werden afgestaan, gaat volledig in tegen de voornoemde ethische regels. Helemaal verwerpelijk is het, wanneer mensen expliciet gedood worden om hen van hun organen te beroven. In China moeten we spijtig genoeg vaststellen dat bepaalde bevolkingsgroepen worden gedood omwille van politieke redenen en men hen tegelijkertijd van hun organen berooft, wegens de economische waarde ervan.

China kondigde in 2014 aan dat het zou stoppen met het verwijderen van organen voor transplantatie bij geëxecuteerde gevangenen. Het China Tribunal stelt echter vast dat de wachttijden voor transplantaties in Chinese ziekenhuizen buitengewoon kort zijn, wat erop wijst dat ze de organen op illegale wijze verkrijgen. Vooral Falun Gong-volgelingen zijn slachtoffer van deze praktijken. Gevangen Falun Gong-volgelingen en Oeigoerse gevangenen getuigden dat ze in de gevangenis herhaaldelijk medische tests moesten ondergaan. Het is totaal onaanvaardbaar dat mensen als een soort vee worden behandeld, tot men hun orgaan nodig heeft. Dergelijke praktijken zijn mensonterend en moeten tot elke prijs bestreden worden. Daarom moeten we bilateraal en multilateraal onze bezorgdheid ten aanzien van China over het uitblijven van de toepassing van de internationale en Chinese regelgeving blijven uiten, tot er voldoende duidelijkheid is over de afkomst van organen.

We moeten via alle mogelijke diplomatieke kanalen dit systematische misbruik en de schending van de mensenrechten van bepaalde bevolkingsgroepen blijven aanklagen.

We dragen echter ook een eigen verantwoordelijkheid. De orgaanroof in China kan zich slechts handhaven als de internationale vraag naar organen groot genoeg blijft. Het groot aantal transplantaties wereldwijd heeft ertoe geleid dat het aantal vrijwillige donoren veel lager ligt dan het aantal patiënten dat een transplantatie nodig heeft. We kennen allemaal mensen die al jarenlang wachten op organen, ook hier. Helaas ontstaat wereldwijd een soort illegaal circuit waarbij over de hele wereld tussenpersonen misbruik maken van mensen die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door ziekte of door hun sociale situatie, voor hun organen. Daarom moet de strijd tegen orgaanhandel worden opgevoerd, omdat het een schending is van de menselijke waardigheid.

Collega Demesmaeker heeft er in de commissie al naar verwezen en herhaalde hier dat België zijn wetgeving verstrengd heeft, waardoor strenge straffen van toepassing zijn op illegale donorhandel. Belangrijk hierbij is het extraterritoriaal karakter, waardoor misdrijven in het kader van orgaanhandel in België kunnen worden vervolgd, ook wanneer zij in het buitenland werden gepleegd. Dit initiatief moet navolging krijgen in elk land, zodat illegale orgaanhandel uitgeroeid kan worden.

Met deze resolutie wil de Senaat een belangrijk signaal geven dat illegale orgaanhandel en orgaanroof bij kwetsbare mensen of groepen ontoelaatbaar zijn, niet alleen in China maar waar ook ter wereld. CD&V zal deze resolutie in elk geval steunen, want opkomen voor mensenrechten moet de plicht van elke politicus zijn. Ik hoop dan ook dat deze resolutie vandaag brede steun krijgt en dat in elk geval alle partijen mensenrechten op de eerste plaats stellen.       

 Alle info over de resolutie vindt u hier.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37