Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Tot de dood ons scheidt?

PERSBERICHT

Op vrijdag 20 november organiseert Vrouw & Maatschappij de 20ste editie van de Witte lintjes, met een speerpuntactie gericht op het lokale beleid.

Volgens Europees onderzoek uit 2015 kreeg 30% van de Belgische vrouwen boven de 15 jaar al te maken met seksuele intimidatie, terwijl 36% geconfronteerd werd met echt fysiek of seksueel geweld. In 50% van die gevallen is de pleger de (ex-)partner. Volgens cijfers van de parketten, waren er in 2019 in België 150 gevallen van (potentieel) dodelijk partnergeweld, waarbij 20 personen stierven.

De gelofte ‘Tot de dood ons scheidt’, bedoeld als een ontroerende liefdesverklaring, kan zo een heel sinistere bijklank krijgen. Dat kunnen we niet blijven accepteren.

Daarom voert Vrouw & Maatschappij -CD&V politica dit jaar haar witte lintjesactie tegen geweld op vrouwen. Via sociale media verspreiden we afbeeldingen van 150 paar schoenen. Deze schoenen verwijzen naar het jaarlijks aantal potentiële slachtoffers van dodelijk partnergeweld. (Meer informatie op www.150schoenen.be)

We hebben dringend een gecoördineerde aanpak van partnergeweld nodig. Op federaal en Vlaams niveau zijn wel actieplannen lopende, maar dat is onvoldoende. V&M pleit voor meer coördinatie tussen deze niveaus en voor aanvullende maatregelen, zoals een snelle uitrol van het stalkingalarm en een verplichte behandeling van daders. In de integrale aanpak van dodelijk partnergeweld binnen het ingewikkelde kluwen van bevoegdheidsniveaus, hebben ook de plaatselijke overheden hun rol te spelen, zowel wat sensibilisering als remediëring betreft.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37