Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Tariefplan De Lijn voldoet aan sociale verzuchtingen

Deze middag werd er in het Vlaams Parlement gedebatteerd over het nieuwe tariefplan van De Lijn. CD&V heeft er steeds voor gepleit die oefening te maken met oog voor de bijzonder noden van ouderen, jongeren, gezinnen en mensen met een laag inkomen. Daarnaast zal De Lijn ook haar kostenefficiëntie moeten verhogen. Op deze wijze kan de bus een volwaardig deel van een duurzame mobiliteitsoplossing worden.

Lees hieronder het volledige persbericht.

Tarievenplan De Lijn voldoet aan sociale verzuchtingen

Deze ochtend boog de raad van bestuur van De Lijn zich over haar nieuwe tarievenplan. Een billijke vergoeding vragen aan wie gebruik maakt van haar diensten, draagt bij tot een hogere kostendekkingsgraad. Die is nodig om ons openbaar vervoer financieel leefbaar te houden. CD&V heeft er echter steeds voor gepleit die oefening te maken met oog voor de bijzondere noden van ouderen, jongeren, gezinnen en mensen met een laag inkomen.

Karin Brouwers: “Het tarievenplan is niet het enige element in het debat over de financiële leefbaarheid van De Lijn, maar wat uit de bus kwam houdt duidelijk rekening met onze verzuchtingen. Het is transparant en bevat voldoende sociale correcties. De Lijn heeft deze eerste opdracht tot een goed einde gebracht. Het wordt nu zaak om ook op andere vlakken de kostenefficiëntie te verhogen en de bus en de tram tot volwaardig deel van een duurzame mobiliteitsoplossing te maken.”

Het staat letterlijk in het regeerakkoord:
‘Het ‘gratis beleid’ wordt afgeschaft. We verzekeren de toekomst van het openbaar vervoer door een duurzame verhoging van de kostendekkingsgraad. Om dit te realiseren gaat er bijzondere aandacht naar het beheersen van de uitgaven eigen aan de interne organisatie. Daarnaast worden er extra inkomsten gegenereerd via reclame, verhoging controles zwartrijders, commercieel medegebruik van infrastructuur en rechtvaardige en gedifferentieerde tarieven. Dit wordt afgestemd op tarieven in vergelijkbare vervoersregio’s in Europa. We voeren gedifferentieerde tarieven in bijvoorbeeld volgens doelgroep (bv. sociale tarieven), kwaliteit, afstand en tijd. Na de uitrol van Retibo is bijsturing mogelijk.’

Dit houdt een ambitieuze bijsturing van het beleid van de afgelopen decennia in. Niet alleen omdat het taboe van het ‘gratis beleid’ op het kapblok gaat, maar ook omdat De Lijn haar oefening heeft kunnen maken in de grootst mogelijke vrijheid. Vrijheid die naar de toekomst toe nog zal toenemen.

“We hebben er altijd op gehamerd dat er voldoende sociale en gezinscorrecties moesten voorzien worden om ons openbaar maximaal toegankelijk te houden,” zegt CD&V-experte Karin Brouwers, “wat uit de bus komt beantwoordt aan die verzuchting.”

  • Senioren betalen voortaan het sociale tarief van 50 euro. Een zeer aanvaardbaar bedrag dat mijlenver afligt van de 180 euro die sommigen in een poging tot paniekzaaierij lanceerden.
  • Het voorstel dat even circuleerde en dat alle kinderen uit een gezin hetzelfde wou laten betalen voor een Buzzy Pazz, haalde het uiteindelijk niet. De korting van 20% voor het tweede kind blijft behouden. Vanaf het derde kind geldt het sociale tarief van 50 euro.

“De oorspronkelijke idee om alle kinderen in een gezin de volle pot te laten betalen, zou De Lijn onbetaalbaar maken voor gezinnen. Deze gezinstoets maakt dat elke gebruiker weliswaar betaalt voor de geboden diensten, maar op een manier dat De Lijn toegankelijk blijft voor gezinnen,” aldus Brouwers.

  • Voor de allerzwaksten in onze samenleving wordt een speciaal tarief van slechts 40 euro ingevoerd.

Maar de vrijwaring van het openbaar vervoersaanbod voor de toekomst gaat natuurlijk om veel meer dan enkel de aanpassing van de tarieven. De CD&V-fractie vraagt uitdrukkelijk dat De Lijn op een evenredige manier werk maakt van de andere punten in het regeerakkoord.

“Dat alle reizigers een redelijke bijdrage leveren voor het gebruik van het openbaar vervoer, spreekt voor zich. Maar we mogen niet alles afwentelen op de reiziger. Ook andere maatregelen om de inkomsten te verhogen kunnen niet uitblijven: extra controles op zwartrijden, meer inkomsten uit reclame op bussen en de trams, en vooral ook efficiëntiewinsten binnen de eigen organisatie. Wij rekenen er op dat De Lijn ook hiervoor op korte termijn haar plannen bekend maakt,” besluit Karin Brouwers.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37