Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Ook lokale radiozenders worden meegenomen op de digitale trein

PERSBERICHT

Digitale radio zit in de lift. Steeds meer Vlamingen hebben de weg gevonden naar digitale radio en steeds meer mensen luisteren radio via DAB+. “Hoog tijd dus om ook de lokale radio’s de mogelijkheid te bieden om mee te stappen op deze digitale trein,” vindt Vlaams parlementslid Karin Brouwers (CD&V), die hierover een vraag stelde in het Vlaams parlement. Ze is bijzonder tevreden dat minister Dalle vandaag aankondigt dat hij concrete stappen zet om lokale radio’s de mogelijkheid te geven om uit te zenden via DAB+.

Al enkele jaren stimuleert de Vlaamse overheid de radiosector om te digitaliseren. Zo kan je digitaal naar de openbare en commerciële radiostations luisteren via internet via de computer, tablet, smartphone of digitale tv. Sinds enige tijd kan het ook via de ether met DAB+. DAB+ staat voor Digital Audio Broadcasting en is een duurzaam en toekomstgericht alternatief voor de overvolle FM-band. Voorwaarde? Een DAB+ radiotoestel. “DAB+ biedt luisteraars meer zenderkeuze, digitale geluidskwaliteit en in heel Vlaanderen gratis ontvangst in de ether,” legt Vlaams parlementslid Karin Brouwers uit. Het publiek in Vlaanderen raakt steeds meer vertrouwd met DAB+: uit cijfers van JATO Dynamics en GfK blijkt een stijging van de verkoop van DAB+-toestellen. Ook meer en meer Vlamingen luisteren digitaal naar de radio.  “Gisteren werd in het Vlaams parlement nog een decreetswijziging goedgekeurd dat het radiolandschap verder digitaliseert: zo zullen vanaf 1 januari 2023 alle nieuw verkochte radiotoestellen verplicht worden om een digitale ontvanger te hebben. En in alle nieuw verkochte autoradio’s moet voortaan ook DAB+ aanwezig zijn,” legt het parlementslid uit.  

Lokale radio’s meenemen op digitale trein

“Hoog tijd dus om ook de lokale radio’s de mogelijkheid te bieden om mee te stappen op deze digitale trein, iets waar de CD&V-fractie al erg lang op aandringt,” zegt Karin Brouwers. Tot nu toe waren de mogelijkheden hiervoor beperkt omdat er onvoldoende digitale frequentiepakketten ter beschikking konden worden gesteld. Recent besliste de Vlaamse Regulator voor de Media echter om de vergunning die Norkring in 2009 verkregen had om  kanaal 10 te gebruiken tot en met 2024 voor digitale  televisie-uitzendingen, in te trekken omdat Norkring de vergunningsvoorwaarden niet naleeft.  Minister Dalle heeft nu op vraag van Karin Brouwers meegedeeld dat hij de administratie media de opdracht heeft gegeven te onderzoeken of we dit vrijgekomen kanaal kunnen gebruiken voor DAB+, en onder welke modaliteiten en voorwaarden. Ook kondigde de minister aan een stappenplan uit te werken om dit te realiseren.

Op korte termijn wil de minister een kader creëren om tijdelijke zendvergunningen toe te staan voor DAB+-uitzendingen voor lokale radiozenders. Het uitwerken van dit kader zal wel nog enkele maanden duren. Op lange termijn wil minister Dalle een digitaal frequentieplan voor lokale radio-omroeporganisaties uitwerken en een zogenaamde ‘beauty contest’ organiseren om op basis van kwalitatieve toetsing de frequenties toe te wijzen.

Karin Brouwers reageert opgetogen: Vanuit de CD&V-fractie dringen wij al van bij de herziening van het radiodecreet in 2016 aan op digitale mogelijkheden voor lokale radiozenders. Radio is honderd jaar oud maar springlevend. We weten allemaal hoe belangrijk het medium radio is voor nieuws, muziek, informatie en ontspanning. Ook de lokale radio-uitzendingen met nieuws dicht bij de mensen zorgt voor verbinding in een gemeenschap en blijft dus een belangrijk medium. Als er meer digitaal geluisterd wordt (en op termijn de FM-band helemaal wordt uitgeschakeld) dan moeten we nu de lokale radio’s de kans bieden om zich op die digitale toekomst voor te bereiden.”

Inmiddels zijn er ook al 41 lokale radio’s ingegaan op het financiële steunaanbod dat minister Dalle recent lanceerde voor zenders die willen aansluiten bij het internetradioplatform Radioplayer waardoor ze overal digitaal te beluisteren zullen zijn. Concreet : Wanneer een lokale radio de eerste twee maanden van de licentie voor Radioplayer betaalt, zal de Vlaamse Regering de betaling van de licentievergoeding van de overige maanden van 2021 op zich nemen.

Lees en bekijk hier de vraag om uitleg en het antwoord van de minister die de aanleiding was voor het persbericht.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37