Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Leuven verdubbelt ophalingen roze zak

In Leuven zal vanaf 4 mei de roze zak, waar zachte plastics in gesorteerd mogen worden, om de drie weken ophalen in plaats van om de zes, omwille van het grote succes van de zak. Er is dit jaar al 52 procent meer zachte plastics opgehaald vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Het stadsbestuur besliste in 2017 om de roze zak aan huis op te halen, zodat Leuvenaars de zak niet meer naar het containerpark moesten brengen. Er werd in dat jaar 473 ton aan huis ingezameld en nog eens 162 ton in de containerparken. Om goed sorteergedrag aan te moedigen, zal de ophaling vanaf 4 mei om de drie weken gebeuren. De nieuwe ophaaldata zijn nog steeds op vrijdag, zoals nu het geval is.

Iedereen kan op zijn afvalkalender vanaf de maand mei de derde vrijdag tussen twee aangeduide ophalingen aanduiden. De online afvalkalenders en de gratis app ‘Recycle’ zijn aangevuld met de extra data.

Leuvenaars zijn topsorteerders

De afvalcijfers zitten al jaren in dalende lijn. Vergeleken met vorig jaar is in 2017 de restfractie (huisvuil in bruine zakken, papiermandjes, sluikstort…) met 7,2 procent gedaald. Dat is grotendeels te danken aan de inzameling van de zachte plastics. Per inwoner heeft Leuven 108,5 kg restafval per jaar, wat ruim onder het Vlaams gemiddelde van 152 kg ligt. In dat cijfer zijn de studenten niet meegeteld.

 

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37