Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

het relanceplan Vlaamse Veerkracht voor de mediasector

Het relanceplan Vlaamse Veerkracht moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona. Ook voor de relance van de media en de audiovisuele productiesector staan er een aantal zaken in. Zo investeert de regering in een innovatief digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse en regionale media, dat voornamelijk bouwt op: betrouwbare data, algoritmes en media-inhouden gecombineerd met een performante digitale productie, opslag en distributie. Karin is altijd een groot pleitbezorger van innovatie in de media geweest en is dan ook heel blij dat er op dat vlak een en ander op stapel staat.

Lees en bekijk hier mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37