Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

het plan van aanpak voor De Lijn van de nieuwe directeur-generaal

Midden april, heeft de nieuwe directeur-generaal van De Lijn, Ann Schoubs, haar nieuwe plan van aanpak voor vervoersmaatschappij De Lijn, haar ‘Visie 2030’, uiteengezet. Ze kondigde aan om prioritair in te zetten op klantentevredenheid, die op een dieptepunt zit. Ze wil ook inzetten op stiptheid en het opnieuw centraal zetten van de reiziger. Daarnaast wil ze ook de ticketprijzen meer integreren, het aanbod flexibeler bijsturen, de informatiestroom verbeteren enzovoort. Wat betreft de nieuwe beheersovereenkomst pleit mevrouw Schoubs voor meer flexibiliteit, onder andere in de dienstregeling en in de tarieven, en voor een verhoging van de kostendekkingsgraad. Mevrouw Schoubs gaf ook aan dat de doelstellingen in het regeerakkoord bij de huidige beschikbaarheid van middelen voor de vergroening en elektrificatie van de busvloot, niet gehaald kunnen worden.

Bekijk en lees hier mijn vraag om uitleg en het antwoord.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37