Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

het erfgoeddepotbeleid

Er wordt veel erfgoed bewaard in depotruimtes, die vaak niet of slechts beperkt toegankelijk zijn en weinig zichtbaar zijn voor het publiek. Het gaat vaak om prachtige stukken. Overheden en organisaties hebben het voorbije decennium heel wat inspanningen geleverd om de zorg voor dat erfgoed in depotruimtes te verbeteren. Tot 2018 waren het vooral de provincies die een coördinerende taak op zich namen inzake het depotbeleid. Maar er blijven natuurlijk grote uitdagingen voor alle erfgoedspelers.

Lees en bekijk hier mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37