Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

het besluit van het Overlegcomité over Brusselse SmartMove

Eind 2020 werd beslist dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een overlegstructuur zou opzetten om met de andere gewesten de dialoog aan te gaan rond de plannen voor de stadstol SmartMove. Eind maart werd een geconsolideerd rapport voorgelegd aan de deelnemers van dit overleg. Op 29 april heeft de Brusselse Regering de nota goedgekeurd met het verzoek aan het Overlegcomité van 26 mei om zich over de stand van zaken te buigen.  Het Overlegcomité van 26 mei vroeg  alvast een advies aan de Raad van State m.b.t. een aantal knelpunten. Ondertussen werd ook bekendgemaakt dat de SmartMove is opgenomen in de Europese Recovery and Resilience Facility door de Brusselse Regering, en dat voor een bedrag van 51 miljoen euro aan herstelsubsidies, oftewel een derde van de Brusselse mobiliteitsenveloppe aan relancemiddelen.

Lees en bekijk hier de vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

 

 

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37