Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Elke kunstorganisatie die positief advies kreeg verzekerd van subsidies

PERSBERICHT

Cd&v reageert tevreden op de ongeziene extra investering door de Vlaamse regering van 25 miljoen euro extra werkingsmiddelen voor de kunstensector. “Hierdoor is elke organisatie die een positief advies kreeg van de beoordelingscommissie verzekerd van subsidies”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordigers Orry Van de Wauwer en Karin Brouwers (cd&v). “Deze beoordelingsronde van het nieuwe kunstendecreet moet voor cd&v wel samen met de sector geëvalueerd worden.”

De cd&v-fractie in het Vlaams Parlement is tevreden dat de Vlaamse regering een ongeziene extra investering doet in de kunstensector van ruim 25 miljoen euro, waarvan 1 miljoen bijkomende middelen structureel voorbehouden zijn voor de projectsubsidies. Dat laten Vlaams volksvertegenwoordigers Orry Van de Wauwer en Karin Brouwers weten.

Evaluatie van de beoordelingsprocedure

“We zijn ook tevreden dat er heel wat nieuwe kunstenorganisaties instromen wat bewijst dat de  Vlaamse kunstensector een vruchtbare humus heeft”, stelt Karin Brouwers.

“We zijn tevreden dat er heel wat nieuwe kunstenorganisaties instromen wat bewijst dat de  Vlaamse kunstensector een vruchtbare humus heeft”: Karin Brouwers en Orry Van de Wauwer

De cd&v-fractie wil alle beoordelaars bedanken voor hun inspanningen tijdens de voorbije beoordelingsronde. “Het is goed dat de Vlaamse regering hun adviezen gevolgd heeft. Uiteraard moeten we toch, zoals na elke subsidieronde, deze beoordelingsprocedure – die voor de eerste keer plaatsvond volgens het nieuwe kunstendecreet – samen met de sector evalueren en verfijnen”, benadrukt Orry Van de Wauwer.

Aandacht voor hele kunstenlandschap

Voor het eerst was er na de beoordelingsronde per discipline ook een landschapscommissie die een advies uitbracht om te wijzen op lacunes en die de globale landschapszorg moest bewaken. “De Vlaamse regering heeft het degelijke advies van deze landschapscommissie terecht gebruikt als leidraad bij haar beslissing om alle disciplines kansen te geven en om tot een mooie regionale spreiding in de kunstensector te komen”, vullen de cd&v-parlementsleden aan. “Voor cd&v was het kinderkunstenlandschap ook een belangrijk aandachtspunt. Zo blijven ook 4Hoog en Kopergieterij gesubsidieerd.”

Toneelhuis behoudt subsidies, maar geen blanco cheque voor cd&v

 

Enkele grotere organisaties kregen oorspronkelijk een negatief advies, waardoor zij hun subsidies zouden verliezen. Gezien het belang van deze organisaties in het brede kunstenlandschap, voorziet de Vlaamse regering toch werkingsmiddelen. “Wij zijn tevreden dat organisaties als het Toneelhuis,  Z33, Needcompany en het Huelgas Ensemble alsnog de kans krijgen om te bewijzen dat zij een belangrijke plek hebben in het Vlaamse kunstenlandschap. Maar dit is voor de cd&v-fractie uitdrukkelijk geen blanco cheque om over te gaan tot de orde van de dag. We roepen minister van Cultuur Jambon op om in de subsidie-overeenkomsten duidelijke afspraken te maken met deze organisaties”, besluit Orry Van de Wauwer.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37