Nieuwsbericht

de vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomsten met de regionale televisieomroepen

De huidige samenwerkingsregeling werd eind 2016 verlengd door het decreet van 23 december 2016. Met deze aanpassing, die in werking trad op 1 januari 2017, kregen zij een verlenging voor 1 jaar. Tegen eind dit jaar moet er dus een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op tafel liggen. Ik heb u daarover al ondervraagd op 23 maart 2017. Toen zei u dat er een concreet engagement was om voor de zomer een nieuw beleidskader voor de regionale omroepen uit te tekenen. We hebben daar tot nu toe niets over gehoord. Karin wilde net voor het zomerreces graag nog een stand van zaken.

Lees hier de vraag om uitleg en het antwoord van de minister

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37