Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

De tussentijdse evaluatie van het logiesdecreet

Begin mei 2018 zouden de resultaten bekend zijn van een bevraging over de uitvoering van het Logiesdecreet die Toerisme Vlaanderen eind februari 2018 bij 8500 logiesuitbaters heeft gehouden. Op basis hiervan verklaarde minister dat er zal worden nagegaan of enkele eventuele wijzigingen op het niveau van het decreet of van de uitvoeringsbesluiten zich opdringen. Logisch dat Karin nieuwsgierig was naar de krachtlijnen van het globale evaluatierapport en de eventuele bijsturingen van de regelgeving?

Bekijk en lees hier de vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37