Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

de taxshelter voor de gamesector

De taxshelter voor de audiovisuele sector en onlangs de podiumkunsten is een belangrijke fiscale steunmaatregel om Vlaamse producties mogelijk te maken. Tijdens de vorige legislatuur werd er een wetsvoorstel goedgekeurd om deze maatregel uit te breiden tot de gamesector. Maar de Europese commissie maakte bezwaar, waardoor de maatregel nog niet in werking kon treden. CD&V-kamerlid Steven Mattheï heeft een nieuw wetsvoorstel uitgewerkt dat rekening houdt met die Europese opmerkingen en met de uitzonderingen die mogelijk zijn voor de culturele sector.

De Vlaamse Onafhankelijke Film & Televisie Producenten (VOFTP), de belangenbehartiger van de Vlaamse audiovisuele sector, formuleerde bezwaren bij dit wetsvoorstel, omdat zij vrezen dat er Belgisch taxsheltergeld naar het buitenland zou vloeien. Deelt de minister de vrees van de VOFTP dat het nieuwe wetsvoorstel nadelige gevolgen zou hebben voor de audiovisuele sector?

Bekijk en lees hier mijn vraag om uitleg en het antwoord.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37