Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

de subsidies voor literaire organisaties

In hun jaarverslag 2021 brak Literatuur Vlaanderen een lans voor de intermediaire literaire organisaties die auteurs en lezers met elkaar in verbinding brengen en die op die manier literatuur toegankelijk maken voor een breed publiek. Literatuur heeft immers pas echt een maatschappelijke waarde als ze gelezen wordt en daarin spelen de leesbemiddelaars een cruciale rol. Literatuur Vlaanderen merkt terecht op dat de subsidiebedragen van de literaire organisaties al jaren bevroren zijn, waardoor ze hun werkgeversverplichtingen ten opzichte van hun personeel niet meer kunnen nakomen, en dat zelfs het voortbestaan van de organisaties op het spel kan staan.

Lees en bekijk hier mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37