Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

de onderfinanciering van het vervoer op maat in de vervoerregio Vlaamse Rand

Er is hierover een zeer grote bezorgdheid bij de mensen uit de Vlaamse Rand. Het is immers een zeer heterogeen gebied. Je hebt er sterke verstedelijking, de ring, de luchthaven en de nabijheid van Brussel. Daarnaast heb je de plattelandsgebieden zoals het Pajottenland en de Zennevallei, waar op bepaalde ogenblikken tijdens de weekends en de spits gewoon geen bussen meer zullen rijden. Dat zou helemaal met het vervoer op maat moeten worden opgevuld. Maar als je het dan in 2022 met 350.000 euro moet stellen, daar loop je niet ver mee. Dat is echt wel een heel groot probleem. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat dit de enige vervoerregio is die het openbaarvervoerplan tot op heden niet heeft willen goedkeuren.

Lees en bekijk hier de volledig tussenkomst en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37