Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

de omvorming van de A12 tot een groene stadsboulevard in Brussel

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering maakt al geruime tijd plannen om de zes grote invalswegen naar Brussel om te vormen tot stadsboulevards om zo ruimte te geven voor de fiets en het openbaar vervoer. Dat is allemaal zeer begrijpelijk. Zo ook de A12 komende van Antwerpen langs Boom, en aangesloten op de Ring rond Brussel. Recent zette de Brusselse mobiliteitsminister Elke Van den Brandt een eerste stap met de aanvraag van een bouwvergunning voor de wegen tussen de A12 en de Van Praetbrug, de R21. Dit komt erop neer dat de vijf bestaande rijvakken tussen de A12 en de Van Praetbrug worden herleid tot twee rijvakken. Deze herstructurering zal leiden tot bijkomend fileleed op de A12 en de aansluitende toegangswegen.

Lees en bekijk hier de vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37