Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

de gesubsidieerde projecten 'Polsslag Brussel'

Bij het doornemen van de lijst van de gesubsidieerde projecten ‘Polsslag Brussel’ valt de diversiteit van de thema’s op. Er zijn vanuit de gemeenschapsbevoegdheid evidente sectoren: Cultuur, Jeugd, Onderwijs en Sport, maar ik stel ook een evolutie vast waarbij welzijnsgerelateerde projecten ondersteuning krijgen, wat ook een gemeenschapsbevoegdheid is.

De minister durft het echter ook aan om op projecten in te zetten die zich op het kruispunt van bevoegdheden bevinden. Dat zijn projecten die uit de boot vallen bij de overheden van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of bij de Vlaamse overheid, vanwege die verbinding tussen gewest- en gemeenschapsbevoegdheden.

Bekijk en lees hier mijn vraag om uitleg.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37