Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

de doorlichting van het mediawijsheidsbeleid

Bij de bespreking van de beleidsnota Media 2021 kondigde de minister aan dat een doorlichting zou worden gemaakt van het Vlaams mediawijsheidsbeleid. Meteen zou de rol en de werking van het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid worden meegenomen in die doorlichting. Die doorlichting staat immers in functie van de ontwikkeling van een vernieuwd en versterkt beleidskader en -instrumentarium voor mediawijsheid vanaf 2022.

Lees en bekijk hier mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37