Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

CD&V WIL JOUW FILEIDEE

De CD&V-parlementsleden die in de Commissie Mobiliteit zetelen, lanceren vandaag ‘Fileidee’. Met dit initiatief doen ze een oproep aan de burgers om mee op zoek te gaan naar creatieve oplossingen om de files aan te pakken. 

We kunnen er niet omheen, we staan stil in het verkeer. De afgelopen twee jaar is de filezwaarte met nog maar eens 20% gestegen. In 2018 stonden we 925.000 uur in de file. 925.000 uren die we op een veel betere manier hadden kunnen invullen. Files brengen heel wat ergernis met zich mee en hebben een negatieve weerslag op onze economie, onze levenskwaliteit en onze gezondheid. Jaarlijks sterven maar liefst 13.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van fijn stof en bovendien is de auto een grote boosdoener wanneer het gaat over CO2-uitstoot.

Om vooruit te gaan, moet er meer aandacht gaan naar alternatieven voor de wagen. Er is absoluut een focusverschuiving nodig. Zo trekt CD&V al lang de kaart van Koning Fiets en pleiten wij voor een verdubbeling van het budget voor fietsinvesteringen. Uit de verkeersonveiligheidsenquête van Vias institute bleek recent nog dat meer dan 80% van de ondervraagden daar ook voorstander van is. Voor hen is investeren in weginfrastructuur voor fietsers dé oplossing om files aan te pakken. 

De afgelopen jaren heeft CD&V al heel wat voorstellen uitgewerkt en aangekaart bij de bevoegde minister. Maar misschien zijn er nog zaken waar wij niet aan hebben gedacht. Hoe pakken we de files aan? Wij horen het graag! Alle voorstellen verzamelen we op de website www.cdenv.be/fileidee. De beste ideeën die naar boven komen, zetten wij in de kijker en nemen wij mee naar de verkiezingen. 

Alvorens de vraag aan de burgers te stellen, zijn de CD&V-parlementairen zelf creatief aan de slag geweest. Elk van hen werkte zijn of haar fileidee uit in een filmpje. Deze zijn hier terug te vinden.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37