Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

CD&V Leuven lanceert campagneslogan: ‘HET DRAAIT OM LEUVEN!’

PERSBERICHT

Het draait niet om ons, het draait om Leuven! Met deze slogan geeft CD&V Leuven heel duidelijk te kennen dat ze de politiek én de verkiezingen van 14 oktober tot hun essentie wil herleiden. “Het gaat niet om onze persoonlijke belangen, maar om de burger én het gaat niét om nationale verkiezingen, maar om Leuven”, benadrukt Carl Devlies, kandidaat-burgemeester CD&V. “We laten ons niet leiden door de waan van de dag en nog minder door politiek gekissebis. We gaan voor een verantwoordelijke en gezonde politiek in Leuven. We maken ons sterk dat de Leuvenaar onze integriteit en ons jarenlang engagement – waar CD&V Leuven zonder twijfel op afgerekend mag worden – naar waarde weet te schatten. Met ons team vol jonge, nieuwe mensen en ervaren rotten hebben we ondertussen ook keihard gewerkt aan ons programma.”

Kiezen voor een persoon of een partij, is kiezen voor je eigen leven, je eigen Leuven. Je stemt voor een politiek die werkt voor jou, voor geëngageerde mensen die ten dienste staan van de stad. Vandaar de slogan: ‘Het draait om Leuven’. Kandidaat-burgemeester Carl Devlies: “We durven onze persoonlijke belangen opzij te schuiven en we proberen politieke spelletjes te vermijden. Dat is de manier waarop CD&V Leuven aan politiek doet, gisteren, vandaag én morgen. Jarenlang hebben we Leuven op een ernstige manier meebestuurd, met een visie waarin stad en bewoners centraal staan. En dat is gelukt, want het is verdraaid goed leven in Leuven! Maar onze ambities reiken verder: we willen voortdoen. Niet met radicale veranderingen, maar door verbetering en vernieuwing en door nog meer in te zetten op verbondenheid.” 

Vollenbak voor verbetering, vernieuwing, verbondenheid 

Onze slogan ‘Het draait om Leuven’ sluit naadloos aan bij onze enquête ‘Vollenbak voor Leuven’ van vorige zomer. Ook toen draaide het al ‘vollenbak’ om Leuven. Deze grootschalige en persoonlijke ondervraging toonde aan dat de Leuvenaars best tevreden zijn over hun stad. Ze bracht ook enkele noden en pijnpunten aan het licht. Daarop enten we ons programma. Zo hebben we al te kennen gegeven dat, als het aan ons ligt, de straten en voetpaden er in de volgende legislatuur pico bello bijliggen. Iedere straat krijgt ook een identiteitskaart, waar allerlei info en de geplande werken in zijn opgenomen. En er komt een app om problemen in je straat aan de stad te melden (= verbetering). Leuven moet ook koploper worden op vlak van innovatie, onder meer door bussen te vervangen door (onbemande) elektrische shuttles en door een efficiëntere bedeling van goederen en postpakketten een boost te geven (= vernieuwing). We pakken het eenzaamheidsprobleem aan door de deelgemeentehuizen als sociale bar of gemeenschapshuis terug te geven aan de Leuvenaars, en door sociale postbodes in te zetten voor eenzame bejaarden (= verbondenheid). 

Keuzes durven maken 

Wij durven duidelijke keuzes te maken. Zo kiezen we resoluut voor de Bruulparking. Die is onontbeerlijk voor het autovrij maken van de Vismarkt en voor de ontwikkeling van de benedenstad. Zo willen we de handel een boost geven. Daarom zijn we tegen de bouw van het megalomane Uplace, dat we als een ernstige bedreiging voor onze kleinhandel zien. We kiezen daarentegen voor lokale stimulerende maatregelen voor de handel. Zo toveren we de Bondgenotenlaan zaterdag om tot een autovrije winkelstraat en creëren we er een aangename belevingsruimte, waardoor we tegenwicht bieden aan het online shoppen. Beveiligde free-wifi-pleinen maken de shopervaring of een bezoek aan de stad compleet.

We willen ook een uitbreiding van het openbaar vervoer. We dringen er bij de NMBS en Infrabel op aan om de stations tussen Leuven en Tienen te heropenen en we willen een bijkomend station in Haasrode. Zo kunnen we de mobiliteitsproblemen aan de zuidoostkant van Leuven oplossen. Door aan de randparkings naast de shuttledienst ook een fietsuitleendienst te voorzien, kan de stad nog vlotter én op een ecologische manier bereikt worden.

Groene ideeën hebben we overigens bij de vleet. We zijn dan ook een groene partij avant-la-lettre, die het rentmeesterschap – of het verantwoordelijke beheer van de aarde en alles wat erop leeft – al van meet af aan als kernbegrip heeft. Leuvenaars worden dan ook aangemoedigd om hun tuin bio-divers in te richten, bijvoorbeeld door de promotie van inheemse planten en door een tuinloket waar bewoners terecht kunnen bij een tuincoach. Door warmte- en koudenetten te stimuleren in woningen willen we investeren in efficiënter en minder vervuilend energieverbruik. 

Podiumkunsten voor iedereen 

We ijveren voor de bouw van een nieuwe podiumkunstensite naast de Romaanse Poort aan de Brusselsestraat. En niet alleen professionele, maar ook amateurverenigingen moeten hier een plek krijgen! Via een digitaal communicatieplatform kom je te weten welke verenigingen in je wijk actief zijn en welke mensen verenigingen zoeken.

Meer doen met minder ruimte is topprioriteit. Daarom ijveren we ervoor dat, indien kerken en kloosters herbestemd worden, ze prioritair een invulling krijgen als cultuur- of zorgcentra. Zo blijven ze dicht bij hun oorspronkelijke doel. We willen ook nieuwe kunstvormen, zoals een dj-opleiding, integreren in het deeltijds onderwijs.

Wonen is topprioriteit en werd al meermaals apart belicht. Via creatieve formules die eigendomsverwerving betaalbaar maken, zoals woningen op erfpachtgronden van de stad, starterswoningen, meegroeiwoningen, cohousing, sociale woningen, seniorenhuisvesting … moet Leuven voor gezinnen en alleenstaanden leefbaar blijven.

Meer baantjes 

De Leuvenaar is erg sportief. Een goede zaak, maar de baantjes voor zwemmers slibben langzaam dicht. In de volgende legislatuur willen we daarom onderzoeken of een openluchtzwembad achteraan op de Philipssite met zicht op de Abdij van Park en een 50 meterbad in Kessel-Lo mogelijk is. Ook moet jong en oud tegen haalbare prijzen een plons kunnen wagen. En we surfen – of liever gezegd – skaten graag mee op de trend die Bart Swings heeft gezet: waarom geen skeelerpiste van 200 meter met de nodige omkadering, zoals douches en toiletten? 

De Leuvenaar beslist mee 

De Leuvenaar bruist van ideeën en weet zelf vaak wat het beste is voor zijn wijk. Mee de verantwoordelijkheid krijgen, geeft bovendien meer voldoening en zorgt voor betrokkenheid. Daarom zijn we voorstanders van een wijkbudget. Ideeën voor investeringen in de wijk kunnen samen met de stad besproken worden. Via allerlei slimme applicaties is de Leuvenaar in een handomdraai en zelfs vanuit zijn luie zetel betrokken bij zijn stad. Niet alleen fysieke, maar ook virtuele verbondenheid. De dienstverlening van de stad moet via alle mogelijke kanalen beschikbaar zijn. En natuurlijk krijgt wie dat nodig heeft begeleiding. De smart city mag geen bedreiging zijn, maar moet het leven net vergemakkelijken. Naast verschillende andere apps willen we zeker ook gaan voor een buurt-app om echte contacten in de woonbuurt te stimuleren en eenzaamheid en armoede lokaal op te vangen. Zo gaan vrijwilligers uit de buurt op de koffie bij ouderen en zieken die melden dat ze aan bezoek toe zijn. Met onze digimobiel missen ook senioren de digitale trein niet. Deze bus houdt

halt bij ouderen om hen informatie te verschaffen over internet, sociale media en alle applicaties en online tools die de stad voorziet. Met slimme sensoren krijgt de Leuvenaar realtime informatie over de luchtkwaliteit, nachtlawaai … en weet de vuilnisdienst dat de vuilnisbak vol zit. Zo willen we op een transparante, eigentijdse manier samen met de Leuvenaar aan een nog betere stad werken.

Het draait om Leuven straks online 

“Een warmer Leuven, waar iedereen zich thuis voelt.” “Een stad die ervoor zorgt dat we langer thuis kunnen wonen.” “Een financieel gezonde stad die investeert in onze toekomst.” “Beter onderhouden straten die onze buurt veel mooier maken.” “Een bruisender Leuven waar je van alles kunt beleven, zonder overlast.” “Een groener Leuven, met open ruimten om even op adem te komen.” … “DAAR DRAAIT HET ALLEMAAL OM!” En dit is maar een greep uit de eenvoudige, maar glasheldere quotes waarmee we de komende maanden ons programma kracht bijzetten. Ze kunnen recht uit de mond van de Leuvenaar komen. En dat zullen ze straks ook! Binnenkort kun je zelf je visie over Leuven delen op onze landingspagina. Je komt er ook alles te weten over ons programma en onze kandidaten. 

Meer informatie
Kandidaat-burgemeester Carl Devlies 
0486 14 04 03

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37