Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Binnenkort eindelijk heraanleg Tiensepoort

PERSBERICHT

Op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers (cd&v) antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters dat in de eerste helft van 2023 de Tiensepoort verkeersveiliger zal worden heraangelegd. Zo zullen twee van de drie bypasses worden weggenomen en zal vierkant groen als verkeerslichtenregeling worden ingevoerd.

De Tiensepoort  is één van de drukste, meest onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijkste kruispunten in Leuven. Het kruispunt werd in 2022 zelfs nog op de dynamische lijst van zwarte punten geplaatst.

Vooral het risico op dodehoekongevallen loert er letterlijk om de hoek. Daarom zullen de verkeerslichten op het kruispunt anders worden afgesteld. Met de nieuwe regeling worden conflicten tussen fietsers, voetgangers en auto’s (alsook ander gemotoriseerd verkeer) zo goed als onmogelijk. Wanneer het licht voor fietsers en voetgangers op groen staat, staat het licht voor auto’s op rood en enkel deze auto’s die niet in conflict komen met overstekende fietsers krijgen dan ook groen licht. Er zal een fase zijn waarin alle actieve weggebruikers gelijktijdig groen hebben, het befaamde vierkant groen.

Ook liggen er op het kruispunt momenteel drie bypasses. Dit zijn plaatsen waar je als automobilist rechtsaf kan zonder het kruispunt op te rijden. Deze bypasses zijn echter niet veilig voor fietsers, omdat het rechts afslaand gemotoriseerd verkeer het fietspad kruist zonder een verkeerslicht te passeren. Daarom zullen bij de heraanleg twee van de drie bypasses – die van de Tiensestraat naar de Geldenaaksevest en van de Geldenaaksevest naar de Tiensesteenweg – worden afgesloten. Enkel de bypass van de Tiensestraat naar de Blijde Inkomststraat blijft bestaan, omdat er anders onvoldoende opstelruimte voor fietsers overblijft.

Karin Brouwers (cd&v): ‘Oorspronkelijk waren de werken aan de Tiensepoort voorzien in de tweede helft van 2022. Hopelijk treden er nu geen bijkomende vertragingen meer op en zal de reeds lang aangekondigde verkeersveiliger heraanleg van de Tiensepoort een feit worden. Dan kan het kruispunt uit de lijst van zwarte punten worden geschrapt.’

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37