Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

24 nieuwe goedkopere stadswoningen in stadswijk DijleDelta

De populariteit van Leuven zet de prijzen van de woningmarkt onder druk. De stad Leuven en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) voerden daarom de ‘Leuvense stadswoningen’ in, waarvan er tot nog toe al een honderdtal verkocht werden.

Samen met projectontwikkelaar ViRiX breiden de stad en het AGSL dit aanbod nu uit met 24 bijkomende stadswoningen in De Horenblazer in De DijleDelta, een nieuwe stadswijk aan de Vaartkom met veel groen en water.

De Horenblazer, gelegen in de Mechelsestraat, telt in totaal 30 appartementen en studio’s. 24 één- en tweeslaapkamerappartementen worden als stadswoning verkocht. Dat zijn woningen die aan bepaalde voorwaarden tot dertig procent onder marktprijs worden verkocht. Uniek binnen het aanbod van de stadswoningen bij deze projectontwikkelaar is dat de kandidaat-kopers ook van een betalingsuitstel van BTW kunnen genieten.

Concreet richten de stad en het AGSL zich in het bijzonder op Leuvenaars die zich willen engageren om voor een lange periode in Leuven te blijven wonen. Sinds kort maken naast jonge mensen ook oudere Leuvenaars meer kans op een stadswoning.
Gelet op het grote en diverse aanbod kunnen kandidaat-kopers zich tot 8 januari 2016 kandidaat stellen voor deze nieuwe lichting van stadswoningen. 

Om de volgorde van de kandidaten te bepalen, zijn er drie criteria opgesteld. Deze criteria houden rekening met de binding met Leuven, de leeftijd van de kandidaat-kopers en de eigendomssituatie. 

Infomoment

Op woensdag 25 november 2015 om 20.00 uur vindt een infoavond plaats in de gebouwen van Cas-Co, Vaartstraat 94 te Leuven. Tijdens deze avond beantwoorden de stad, het AGSL, de vastgoedadviseur en de projectontwikkelaar mogelijke vragen over het concept en de voorwaarden van de stadswoningen. De concrete appartementen worden voorgesteld en je kan die avond ook inschrijven.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37