Karin Brouwers - Leuven

Parlement

De Brusselse Regering gaat een plan voor de renovatie van haar verouderde tunnels uitwerken. Hiervoor zullen verschillende tunnels waarschijnlijk voor...

Lees meer

Het onderzoek van Econopolis paste in de beleidsvoorbereidende werkzaamheden voor o.a. de hernieuwing van de erkenningen voor de particuliere...

Lees meer

PERSBERICHT

De Vlaamse regering en de VRT bereikten nog voor Kerstmis een akkoord over de nieuwe beheersovereenkomst. Het blijft de uitdaging om te...

Lees meer

PERSBERICHT

Performant openbaar vervoer is een cruciaal element in de strategie om koning auto terug te dringen. Daarom keurde de Vlaamse Regering...

Lees meer
Artikel in het tijdschrift Tertio van 18 november 

"Realiseer in overleg met de 'derden' een diepgravend en dialooggericht vervangingsaanbod op...

Lees meer

De private radio bestaat ondertussen al 35 jaar maar de evolutie in het radiolandschap is niet geweest zoals  voorzien of gewenst. De komende twee...

Lees meer

Volgens het regeerakkoord moest deze benchmark de publieke opdracht van de VRT in het gewijzigde medialandschap evalueren alvorens een nieuwe...

Lees meer

Vrije tribune in de krant De Standaard

Omdat een levensbeschouwelijke overtuiging wezenlijk deel uitmaakt van de identiteit van mensen en hen...

Lees meer

Het huidige logiesdecreet dateert van 2008. Maar sinds dan is de logiessector enorm veranderd. Er zijn heel wat nieuwe logiesconcepten die hun plekje...

Lees meer

De minister van media Sven Gatz streeft vanaf januari 2016 naar de integratie van de verschillende levensbeschouwelijke strekkingen in de algemene...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37