Karin Brouwers - Leuven

Parlement

PERSBERICHT

In 2004 werd een ambitieus jaarprogramma opgezet om in Vlaanderen de zwarte punten aan te pakken. Op het grondgebied van de stad Leuven...

Lees meer

Begin mei 2018 zouden de resultaten bekend zijn van een bevraging over de uitvoering van het Logiesdecreet die Toerisme Vlaanderen eind februari 2018...

Lees meer

Enkele weken geleden vernamen we dat er een akkoord zou zijn bereikt over de nieuwe Europese richtlijn voor audiovisuele mediadiensten (AVMD). De...

Lees meer

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw systeem van openbaar vervoer in Vlaanderen, de basisbereikbaarheid. Een systeem waarvan we hebben...

Lees meer

In de mediacommissie is er al dikwijls gedebatteerd over de behoefte van de hele mediasector aan een betaalbaar, technologieneutraal, accuraat en...

Lees meer

PERSBERICHT

Lees meer

In oktober 2017 stelde ik al een vraag over de implementatie van de zogenaamde General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands de...

Lees meer

Reeds in 2013 kondigde Vlaanderen drie tramtracés aan in het kader van het Brabantnet om het openbaar vervoer in Vlaams-Brabant te verbeteren en de...

Lees meer

Sinds oktober vorig jaar kunnen reizigers in de regio Gent en de regio Antwerpen met een speciale pas, een City Pass, reizen met zowel de treinen van...

Lees meer

Op 1 april 2017 trad de gewijzigde regelgeving van het Logiesdecreet in werking. Dit decreet voorziet in een aantal vereisten voor opening en...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37