Karin Brouwers - Leuven

Parlement

Onlangs kondigde SBS Media Belgium trots aan dat ze de Vlaamse Audiovisuele Regie (Var) gekozen heeft als commerciële regie voor NRJ Vlaanderen, hun...

Lees meer

Minister, het Mobiliteitsdecreet stelt dat ons mobiliteitsbeleid gericht moet zijn op een duurzame mobiliteitsontwikkeling waarbij de mobiliteit wordt...

Lees meer

Minister Weyts legt de laatste hand legt aan de uitwerking van het concept basisbereikbaarheid. Dat model van basisbereikbaarheid is bedoeld om het...

Lees meer

Op maandag 28 mei 2018 startte de nieuwe fase in de renovatie van het Reyerscomplex. Die zorgde voor ongeziene hinder in de hele omgeving, met...

Lees meer

PERSBERICHT

In 2004 werd een ambitieus jaarprogramma opgezet om in Vlaanderen de zwarte punten aan te pakken. Op het grondgebied van de stad Leuven...

Lees meer

Begin mei 2018 zouden de resultaten bekend zijn van een bevraging over de uitvoering van het Logiesdecreet die Toerisme Vlaanderen eind februari 2018...

Lees meer

Enkele weken geleden vernamen we dat er een akkoord zou zijn bereikt over de nieuwe Europese richtlijn voor audiovisuele mediadiensten (AVMD). De...

Lees meer

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw systeem van openbaar vervoer in Vlaanderen, de basisbereikbaarheid. Een systeem waarvan we hebben...

Lees meer

In de mediacommissie is er al dikwijls gedebatteerd over de behoefte van de hele mediasector aan een betaalbaar, technologieneutraal, accuraat en...

Lees meer

PERSBERICHT

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37