Karin Brouwers - Leuven

Parlement

Op 16 december vernietigde de Raad van State de vergunning van de netwerkradio Stadsradio Vlaanderen. Het was eigenlijk de bedoeling voor dat...

Lees meer

Minister van Cultuur Jan Jambon heeft er zich toe geëngageerd om 460.000 euro subsidie toe te kennen voor het tv-kanaal “Podium 19”. Het kanaal zal de...

Lees meer

Toerisme Vlaanderen werkte de voorbije jaren altijd erg succesvol met thematische impulsprogramma’s en hefboomprojecten. Het gaat om projecten met een...

Lees meer

Er is hierover een zeer grote bezorgdheid bij de mensen uit de Vlaamse Rand. Het is immers een zeer heterogeen gebied. Je hebt er sterke...

Lees meer

De problematiek van de eenzijdige slimme kilometerheffing door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is hier al verschillende keren aan bod gekomen in...

Lees meer

PERSBERICHT

Vlaams Parlement vraagt aan EU fundamentele koerswijziging ten aanzien Turkije

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde...

Lees meer

Gisteren kwam er nog de vriendelijke vraag van het Vlaams Parlement naar dialoog met de andere gewesten over de slimme kilometerheffing van het...

Lees meer

Vlaanderen zal  150 miljoen euro subsidies investeren  in het kader van het Vlaamse relancebeleid, specifiek voor Toerisme. Zo’n 84 miljoen wordt...

Lees meer

Vrijdag 20 november is het de Dag van de Ondernemer. Op die dag vraagt UNIZO extra aandacht voor de ondernemer. In een informele setting vertellen...

Lees meer

Dat de coronacrisis de toeristische sector heel hard heeft getroffen, hoeft geen betoog. Van bij het begin van de coronacrisis heeft de minister...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37