Karin Brouwers - Leuven

Parlement

PERSBERICHT

Cd&v reageert tevreden op de ongeziene extra investering door de Vlaamse regering van 25 miljoen euro extra werkingsmiddelen voor de...

Lees meer

Wie onlangs nog langs het Amerikaans Theater op het Heizelplateau wandelde, fietste of reed, zal hebben gezien dat het in een steeds triestigere...

Lees meer

Maandagavond 23 mei 2022 werd in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) een debatavond georganiseerd met als thema: de toekomst van de luchtkwaliteit...

Lees meer

In hun jaarverslag 2021 brak Literatuur Vlaanderen een lans voor de intermediaire literaire organisaties die auteurs en lezers met elkaar in...

Lees meer

Er wordt veel erfgoed bewaard in depotruimtes, die vaak niet of slechts beperkt toegankelijk zijn en weinig zichtbaar zijn voor het publiek. Het gaat...

Lees meer

Bij het begin van de pandemie in 2020 schreef cd&v een conceptnota over het openbaar vervoer tijdens pandemieën en de uitlopers ervan. We hadden...

Lees meer

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek van IDEA Consult in opdracht van het departement over de ‘Voorbereiding inventarisatie cultuur-en...

Lees meer

PERSBERICHT

Reeds meer dan 5 jaar geleden pleitte Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers (cd&v) voor een performant crossmediaal...

Lees meer

PERSBERICHT

Met de stijgende populariteit van de elektrische step of e-steps neemt ook het aantal ongevallen toe. In de provincie Vlaams-Brabant...

Lees meer

Naar aanleiding van de International Fact-Checking Day op 2 april maakte de VRT de resultaten bekend van een studie waarin ze online bij ruim...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37