Karin Brouwers - Leuven

Parlement

ARTIKEL IN WEEKBLAD KNACK:

Senator Karin Brouwers en consulente Heidi De Bie willen de menopauze uit de taboesfeer halen. ‘Dat kan burn-outs...

Lees meer

Mondelinge tussenkomst plenaire zitting Senaat 

Voorzitter,

Collega’s,

Op maandag 20 maart is het Equal Pay Day. Deze dag is in het leven geroepen...

Lees meer

Vier rolstoelgebruikers trekken naar de rechtbank omdat ze zich gediscrimineerd voelen vanwege hun beperking. Zij zien een weerkerend patroon en een...

Lees meer

Jammer maar helaas, de tevredenheidscijfers van De Lijn in 2022 kennen een dalende trend. Uw departement heeft daar onderzoek naar laten doen. Het...

Lees meer

Minister-president, ten laatste op 15 januari konden cultureelerfgoedorganisaties een aanvraag indienen voor werkingssubsidies. Onze...

Lees meer

Senatoren Karin Brouwers en Maud Vanwalleghem willen menopauze uit de taboesfeer trekken. Daarom dienden ze vandaag een voorstel van resolutie in om...

Lees meer

PERSBERICHT

Op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers (cd&v) antwoordde Vlaams minister van...

Lees meer

Op 1 februari 2022 startte in heel Vlaanderen het proefproject DAB+ voor lokale radio’s, en dit voor een periode van 1 jaar. In totaal namen 59 lokale...

Lees meer

TUSSENKOMST PLENAIRE ZITTING SENAAT

Mevrouw de voorzitter,
Beste collega’s,

Er ligt vandaag een begroting voor waarbij voor de werking van de Senaat...

Lees meer

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering maakt al geruime tijd plannen om de zes grote invalswegen naar Brussel om te vormen tot stadsboulevards om zo...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37