Karin Brouwers - Leuven

Parlement

Mobistar lanceerde op 1 maart zijn product MobistarTV. De mobiele klanten van Mobistar kunnen tegen een relatief lage prijs televisie en internet...

Lees meer

Karin is zeer bezorgd over wat er precies aan de hand is bij de asielcentra waar de kinderen blijkbaar op een heel moeilijke manier op school raken....

Lees meer

PERSBERICHT

Ons land staat gekend als de filekampioen. Het aantal filekilometers blijft groeien. Niet enkel incidenten zorgen voor grotere problemen,...

Lees meer

De nieuwe beheersovereenkomst met de VRT 2016-2020 werd op donderdag 28 januari besproken in de commissie media. “Met de nieuwe en  sterke...

Lees meer

In het regeerakkoord van juli 2014 werd bepaald dat er een evaluatie zou gebeuren van het Logiesdecreet. Dit met het oog op aanpassingen aan de nieuwe...

Lees meer

De Brusselse Regering gaat een plan voor de renovatie van haar verouderde tunnels uitwerken. Hiervoor zullen verschillende tunnels waarschijnlijk voor...

Lees meer

Het onderzoek van Econopolis paste in de beleidsvoorbereidende werkzaamheden voor o.a. de hernieuwing van de erkenningen voor de particuliere...

Lees meer

PERSBERICHT

De Vlaamse regering en de VRT bereikten nog voor Kerstmis een akkoord over de nieuwe beheersovereenkomst. Het blijft de uitdaging om te...

Lees meer

PERSBERICHT

Performant openbaar vervoer is een cruciaal element in de strategie om koning auto terug te dringen. Daarom keurde de Vlaamse Regering...

Lees meer
Artikel in het tijdschrift Tertio van 18 november 

"Realiseer in overleg met de 'derden' een diepgravend en dialooggericht vervangingsaanbod op...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37