Karin Brouwers - Leuven

Parlement

In het kader van de besparingsoperatie worden de levensbeschouwelijke uitzendingen niet meer door de derden maar door de VRT zelf geproduceerd. De...

Lees meer

Vandaag keurde de Senaat het informatieverslag en de aanbevelingen goed voor een betere samenwerking tussen de overheden om een geïntegreerd openbaar...

Lees meer

De Vlaamse Regering maakte op 19 april ook bekend dat ze 300 miljoen euro extra vrijmaakt om intern werk te maken van haar klimaatbeleid. Dat geld...

Lees meer

PERSBERICHT 

Net als andere media evolueert ons radiolandschap. De Vlaamse minister van Media start daarover het debat. Met een conceptnota willen...

Lees meer

De ring rond Brussel is een pijnpunt op het Vlaamse wegennet en  dat is nog vrij positief uitgedrukt. De verkeersonveiligheid is, naast de files, de...

Lees meer

Op maandag 4 april kondigde minister van mobiliteit Weyts aan dat er in Vlaanderen vier tracés zullen worden onderzocht om er als opstap naar een...

Lees meer

PERSBERICHT

Op 6 april 2015 bezochten Vlaams volksvertegenwoordigers Karin Brouwers, Dirk de Kort en Lode Ceyssens de stad Metz om er de trambus te...

Lees meer

Op 26 februari kwam het Exectief Comité van Ministers van Mobiliteit (ECMM) deze legislatuur voor de eerste keer samen. Het eerste doel van dat...

Lees meer

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet wil de tunnelcrisis aangrijpen om de Brusselse mobiliteitsknoop te ontwarren. Dat is een goede zaak....

Lees meer

Mobistar lanceerde op 1 maart zijn product MobistarTV. De mobiele klanten van Mobistar kunnen tegen een relatief lage prijs televisie en internet...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37