Karin Brouwers - Leuven

Parlement

De toekomstige VRT moet efficiënter, compacter en kostenbewust werken. Zo kan de openbare omroep zijn markt- en maatschappijversterkende rol...

Lees meer

De Vlaamse mediawereld bevindt zich in een snel  transformerende omgeving die bepaald wordt door opeenvolgende technologische veranderingen, een...

Lees meer

In 2012 besliste de Vlaamse Regering om het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) op te richten. De opdracht voor 2013-2014 was diensten...

Lees meer

In de huidige beheersovereenkomst met de VRT staat dat de VRT een welbepaald audiovisueel aanbod op deredactie.be, cobra.be en canvas.be beschikbaar...

Lees meer

Het Vlaamse regeerakkoord voorziet voor de organisatie van het openbaar vervoer in de omschakeling van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid. Dat...

Lees meer

Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de autokeuring. De autokeuring in Vlaanderen zou in vergelijking met de buurlanden te duur...

Lees meer

Het is duidelijk dat een aantal belangrijke mobiliteitsdossiers letterlijk dreigen vast te lopen doordat de voorziene openbaar vervoersinfrastructuur...

Lees meer

Om de basisbereikbaarheid te realiseren bekijkt de vervoersmaatschappij De Lijn. Ook naar oplossingen buiten het klassieke openbaar vervoer. Hierbij...

Lees meer

Deze middag werd er in het Vlaams Parlement gedebatteerd over het nieuwe tariefplan van De Lijn. CD&V heeft er steeds voor gepleit die oefening te...

Lees meer

Mijn agenda in de Parlementen

Ik ben lid van volgende commissies in het Vlaams Parlement:
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid) 
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)

Mijn specifieke aandachtspunten zijn: mobiliteit, media, toerisme en onroerend erfgoed.

 Ik ben lid van volgende commissies in Senaat:
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden
Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Mijn specifieke aandachtspunt in de Senaat is: mobiliteit.

Hebt u vragen, suggesties, voorstellen voor mijn parlementair werk contacteer mij via e-mail karin.brouwers@vlaamsparlement.be of tel. 02/552.43.37.

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37