Karin Brouwers - Leuven

Nieuwsbericht

Zwarte punten Leuven-Herent op de N26 zijn witgewassen

PERSBERICHT

In 2004 werd een ambitieus jaarprogramma opgezet om in Vlaanderen de zwarte punten aan te pakken. Op het grondgebied van de stad Leuven (tot en met de grens van Herent) kwamen hiervoor drie gevaarlijke punten in aanmerking op de N26 of de Mechelsesteenweg:
- punt 2007 (kruising  N26 met op- en afrittencomplex E314)
- punt 2113 (Kruising N26 en Kareelveld)
- punt 2001 (kruising N26 en R23 of de ring rond Leuven).

In de recente lijst van gevaarlijke punten komen deze drie punten echter niet meer voor. De nieuwe lijst wordt een “dynamische” lijst en is tot stand gekomen op basis van de drie meest recente ongevalsjaren. Een gevaarlijk punt wordt gedefinieerd als een locatie met drie of meer letselongevallen tijdens de laatste drie jaar (nu de periode 2014 – 2016). Daarbij moet er een prioriteitsscore van minstens 15 punten worden gehaald. Bovendien werd de dynamische lijst ingedeeld in vier categorieën. Met de eerste hoogste en de vierde laagste prioriteit.

Op deze recente lijst van 2018 staan er voor de gewestwegen nog 213 gevaarlijke punten op , waarvan 34 voor Vlaams-Brabant. Voor Leuven staan er nog twee gevaarlijke punten in de lijst, namelijk de Tiensepoort en het kruispunt Kapucijnenvoer met de Koning Boudewijnlaan en Tervuursevest. Beiden zitten echter in de vierde categorie, wat betekent dat ze in de fase van onderzoek en analyse zitten.

Via een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wilde Vlaams volksvertegenwoordiger en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V) weten waarom de toch nog steeds gevaarlijke punten  2007 en 2113 niet meer op de nieuwe lijst staan. In zijn antwoord stelde de minister dat noch het afrittencomplex E314/N26, noch kruispunt Kareelveld met N26 op de nieuwe dynamische lijst staan omdat er in de periode 2014 – 2016 te weinig ongevallen gebeurden op die plaatsen en ze dus geen prioriteitsscore van 15 punten hadden. Op beide plaatsen zal in het najaar 2018 wel de verkeerslichtenregeling worden geoptimaliseerd.

Karin Brouwers :”Het is toch eigenaardig dat een gevaarlijk verkeerspunt pas echt wordt aangepakt indien er voldoende ongevallen blijven gebeuren. Reeds in 2010 lanceerde AWV het voorstel voor twee fietsbruggen over de E314 die elk 200m links en rechts van de N26 komen te liggen. In 2014 startte de discussie over andere fietsprojecten zoals de N2 Brusselsesteenweg en de fietsontsluitng Gasthuisberg. In 2015 werd een studieopdracht gestart voor een technisch voorstel voor het op- en afrittencomplex N26 en E314, maar deze is nog altijd lopende. Intussen wordt de fietsbrug voor de ontsluiting van Gasthuisberg aangelegd.”

Thijs Smeyers, voorzitter JONGCD&V Herent, vult aan :”Elke dag nemen veel jongeren uit Herent de fiets om in Leuven naar school te gaan en moeten ze de gevaarlijke oversteek doen. Zeker auto’s die vanop de N26 de autostrade willen oprijden komen hierbij in conflict met de jonge fietsers die voorrang hebben.”

Thijs Craane, Leuvens CD&V-jongerenvoorzitter, die op de Nieuwe Mechelsesesteenweg woont, kent de situatie op het Kruispunt N26 en Kareelveld zeer goed: “Het anders afstellen van de verkeerslichten zal de gevaarlijke situaties immers niet oplossen. Momenteel staat er op de N26 enkel een verkeerslicht na het kruispunt met Kareelveld. Dit maakt dat dit kruispunt dikwijls geblokkeerd wordt door auto’s op de N26 die Leuven verlaten.

In bijlage vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.

Volg mij op

© Karin Brouwers - Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel - karin.brouwers@vlaamsparlement.be - T +32 2 552 43 37